محتوای دوره آسیب شناسی منابع انسانیReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی و آموزشی سازمان ها و کارشناسان منابع انسانی
هدف : ارتقای دانش و آگاهی مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی با آسیب شناسی منابع انسانیو نحوه ی کنترل آن در سازمان ها

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم آسیب شناسی
آشنایی با مفهوم آسیب شناسی اجتماعی
آشنایی با ضرورت آسیب شناسی در حوزه منابع انسانی
آشنایی با علل بی انگیزگی کارکنان
آشنایی با روش های کار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با نحوه رفتار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با آسیب شناسی رابطه مدیران با کارکنان
آشنایی با آسیب شناسیرویکرد مدیران به منابع انسانی
آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان
آشنایی با آسیب های عملکردی کارکنان
آشنایی با تعاریف مدیریت عملکرد
آشنایی با موانع و چالش هاي ارزيابي عملكرد
آشنایی با ارزیابی عملکرد و ارائه باز خورد
آشنایی با تحلیل و مرورد عملکرد

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی