محتوای دوره بازرسی سیستم های لوله کشیReviewed by مدیریت سایت on May 5Rating:

عنوان : بازرسی سیستم های لوله کشی (API 570 )

 

مخاطبان :

بازرسان و مهندسان صنعت نفت – مهندسان مکانیک و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی و افزایش دانش و آگاهی برای اجام بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی

محتوای دوره :
مجموعه استانداردهای APIیکی از پرکاربردترین و متداول ترین استانداردهای صنعت نفت می باشد. این استاندارد در صنایع گاز و پتروشیمی هم دارای اهمیت می باشد.

مقدمه ای بر استاندارد API 570
آشنایی با الزامات استاندارد API 570
آشنایی با الزامات تعمیرات و نگه داری سیستم های لوله کشی
آشنایی با بازرسی سیستم های لوله کشی
آشنایی با داده های بازرسی
آشنایی با نحوه تعیین میزان خوردگی
آشنایی با نحوه پذیرش خوردگی
آشنایی با الزامات مربوط به عملیات جوشکاری بر روی این ظروف
آشنایی با عیوب جوشکاری در حین تعمیر
آشنایی با بازرسی های دوره ای
آشنای با تعیین زمان های بازرسی
آشنایی با الزاماتمرتبط با تعمیرات
آشنایی با الزامات تنش زدایی در حین ساخت و تعمیر
آشنایی با الزامات مربوط به متریال
آشنایی با حداقل ضخامت سیستم های لوله گذاری
آشنایی با فشار داخلی سیستم های لوله گذاری
آشنایی با اصول و عملیات حرارتی

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی