محتوای دوره برقراری ارتباط موثرReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : دوره برقراری ارتباط موثر

مخاطبان :

مدیران ارشد و مدیران بخش بازرگانی – مدیران فروش- دانشجویان رشته های مدیریت – بازرگانی – مارکتینگ – روانشناسی – علوم اجتماعی و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

آشنایی با روش های برقراری ارتباط موثر

محتوای دوره :
آشنایی با ضرورت ارتباط اثربخش
آشنای با تعریف ارتباطات
آشنایی با اجزای فرایندهای ارتباط
آشنایی با ارتباط موثر
آشنایی با عوامل موثر در ارتباط
آشنایی با علت اهمیت فراگیری مهارت ارتباط موثر
آشنایی با اصول برقراری ارتباط موثر
آشنایی با تکنیک های ورود – حین و خاتمه ی جلسات و مذاکرات
آشنایی با قوانین برقراری ارتباط شفاف از جمله:سوال کردن، گوش کردن، رفتار و ارتباط چشمی
آشنایی با نقش زبان بدن در ارتباط موثر
آشنایی با نشانه های مثبت و منفی زبان بدن
آشنایی با کانال های ادراکی
آشنایی با اهمیت کانال های ادراکی
آشنایی با روش های متقاعد کردن دیگران
آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری ارتباط

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی