در این بخش استانداردهای مرتبط با گروه ایمنی و امنیت را معرفی می کنیم

ISO 45001:2018

ISO / DIS 45001 سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای – الزامات با راهنمایی برای استفاده

ISO 22000:2018

ایزو 22000 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات هر سازمانی در زنجیره غذایی

ISO 10377:2013 

ایزو 10377: 2013 ایمنی مصرف کننده – دستورالعمل برای تامین کنندگان

ISO 10393:2013 

ISO 10393: 2013 فراخوان محصول – دستورالعمل برای تامین کنندگان

ISO 18788:2015

ISO 18788: 2015 سیستم مدیریت عملیات امنیتی خصوصی – الزامات با راهنمایی برای استفاده

ISO 22004:2014 

ISO 22004: 2014 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی – راهنمای استفاده از ISO 22000

ISO 22301:2012 

ISO 22301: 2012 امنیت اجتماعی – سیستم های مدیریت مداوم مداوم — الزامات

ISO 24518:2015 

ایزو 24518: 2015 فعالیت های مرتبط با خدمات آب آشامیدنی و فاضلاب – مدیریت بحران آب و برق

ISO 28007-1:2015 

ISO 28007-1: 2015 فن آوری کشتی و دریایی – دستورالعمل برای شرکت های خصوصی امنیت دریایی (PMSC) ارائه پرسنل امنیتی مسلح شده با قرارداد شخصی (PCASP) در کشتی های کشتی (و قرارداد مشروط) –

ISO 39001:2012 

ISO 39001: 2012 سیستم های مدیریت ایمنی راه (RTS) – مقررات با راهنمایی برای استفاده

ISO/IEC 80079-34:2011 

ISO / IEC 80079-34: 2011 جوهای منفجره – قسمت 34: استفاده از سیستم های کیفیت برای تولید تجهیزات

ISO/NP 35001 

ISO / NP 35001 سیستم مدیریت آزمایشگاه بیولوژیکی – الزامات

ISO/TS 34700:2016 

ISO / TS 34700: 2016 مدیریت رفاه حیوانات – الزامات عمومی و راهنمایی برای سازمان ها در زنجیره تامین مواد غذایی

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو