گروه استانداردهای خدماتReviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

گروه استانداردهای خدمات را معرفی می کنیم

ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements

ISO 21101: 2014 گردشگری ماجراجویانه – سیستم مدیریت ایمنی – الزامات

ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements

ISO 21401: 2018 گردشگری و خدمات مربوطه – سیستم مدیریت پایدار برای موسسات اقامت – الزامات

ISO 24518:2015 Activities relating to drinking water and wastewater services — Crisis management of water utilities

ایزو 24518: 2015 فعالیت های مرتبط با خدمات آب آشامیدنی و فاضلاب – سیستم مدیریت بحران آب و برق

ISO 24526 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use

ISO 24526 سیستم مدیریت راندمان آب – مقررات با راهنمایی برای استفاده

ISO 20121:2012 Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

ISO 20121: 2012 سیستم مدیریت پایدار بودن رویداد – الزامات با راهنمایی برای استفاده

ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

ISO / IEC 20000-1: 2011 فن آوری اطلاعات – مدیریت خدمات – قسمت 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات