محتوای دوره مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015Reviewed by مدیریت سایت on Apr 25Rating:

عنوان :دوره مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

مخاطبان :

مدیران- کارشناسان – مشاورین و ممیزین سیستم های مدیریتی ایزو

هدف :

آشنایی با مفهوم و مراحل مختلف یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار ، چگونگی شناسایی مزیت رقابتی برای هر کسب و کار

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم مدیریت استراتژیک

آشنایی با فرآیند و مراحل مدیریت استراتژیک

آشنایی با تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک

آشنایی با مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با مفهوم مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با تحلیلSWOT شامل (شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار)

آشنایی با مفهوم و انواع استراتژی های رقابتی

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی