رفتن به محتوا

دوره آموزشی
آسیب شناسی منابع انسانی

خانه » دوره های آموزشی » آسیب شناسی منابع انسانی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
آسیب شناسی منابع انسانی

عنوان : آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی و آموزشی سازمان ها و کارشناسان منابع انسانی
هدف : ارتقای دانش و آگاهی مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی با آسیب شناسی منابع انسانیو نحوه ی کنترل آن در سازمان ها

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم آسیب شناسی
آشنایی با مفهوم آسیب شناسی اجتماعی
آشنایی با ضرورت آسیب شناسی در حوزه منابع انسانی
آشنایی با علل بی انگیزگی کارکنان
آشنایی با روش های کار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با نحوه رفتار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با آسیب شناسی رابطه مدیران با کارکنان
آشنایی با آسیب شناسیرویکرد مدیران به منابع انسانی
آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان
آشنایی با آسیب های عملکردی کارکنان
آشنایی با تعاریف مدیریت عملکرد
آشنایی با موانع و چالش هاي ارزيابي عملكرد
آشنایی با ارزیابی عملکرد و ارائه باز خورد
آشنایی با تحلیل و مرورد عملکرد

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام