رفتن به محتوا

دوره آموزشی
آسیب شناسی منابع انسانی

خانه » دوره های آموزشی » آسیب شناسی منابع انسانی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
آسیب شناسی منابع انسانی

عنوان : آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی و آموزشی سازمان ها و کارشناسان منابع انسانی
هدف : ارتقای دانش و آگاهی مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی با آسیب شناسی منابع انسانیو نحوه ی کنترل آن در سازمان ها

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم آسیب شناسی
آشنایی با مفهوم آسیب شناسی اجتماعی
آشنایی با ضرورت آسیب شناسی در حوزه منابع انسانی
آشنایی با علل بی انگیزگی کارکنان
آشنایی با روش های کار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با نحوه رفتار با کارکنان کلیدی سازمان
آشنایی با آسیب شناسی رابطه مدیران با کارکنان
آشنایی با آسیب شناسیرویکرد مدیران به منابع انسانی
آشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان
آشنایی با آسیب های عملکردی کارکنان
آشنایی با تعاریف مدیریت عملکرد
آشنایی با موانع و چالش هاي ارزيابي عملكرد
آشنایی با ارزیابی عملکرد و ارائه باز خورد
آشنایی با تحلیل و مرورد عملکرد

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام