رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

مخاطبان

– مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان HSE

– دانشجویان و فارغ التحصیلان در کلیه رشته ها از جمله مهندسی صنایع ایمنی صنعتی 

بهداشت حرفه ای ، HSE

هدف

آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشهای متداول ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات و کاهش ریسک در سیستم ها

محتوای دوره

– مروری بر تعاریف و مفاهیم از جمله ریسک – خطر – پیامد – رویداد و ….

– مروری بر روش‌های شناسایی جنبه‌ها، پیامد ها و مخاطرات در یک سیستم

– آشنائی با روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامدهای و ریسک در سیستم های مختلف

– آشنائی با مراجع اطلاعاتی و بررسی نمونه هایی از جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک

– بررسی احتمال، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات

برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات

– نحوه بررسی ریسک در سیستم های مختلف از طریق مثال های مختلف

– چگونگی دسته‌بندی پیامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزیابی‌ ریسک

– اصول مدیریت ریسک و حدود ریسک قابل قبول

– بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامدها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها

محل برگزاری:

آکادمی Q.C.B ITALIA

درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
بازرسی سیستم های لوله کشی
بازرسی سیستم های لوله کشی
ساعت
ثبت نام