رفتن به محتوا

دوره آموزشی
شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

خانه » دوره های آموزشی » شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایزو 13485

عنوان : شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

مخاطبان :

مدیران و کارمندان بخش کنترل بیمارستان ها – مراکز بهداشتی – درمانگاه ها – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان رشته های مرتبط با درمان و آموزش پزشکی

هدف :

آشنایی با نحوه و اصول شاخص گذاری فرآیندهای بهداشتی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

محتوای دوره :

آشنایی با اندازه گیری عملکرد بهبود کیفیت سیستم های بهداشتی و درمانی
آشنایی با نقش ها و منافع شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با موارد استفاده شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با نحوه طرح ریزی شاخص ها برای ارزیابی عملکرد
آشنایی با روش های توسعه شاخص ها
آشنایی با حوزه کاربرد شاخص ها
آشنایی با نحوه ارزیابی و پایش شاخص ها
آشنایی با اصول و مبانی ارائه گزارش

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام