رفتن به محتوا

دوره آموزشی
شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

خانه » دوره های آموزشی » شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایزو 13485

عنوان : شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

مخاطبان :

مدیران و کارمندان بخش کنترل بیمارستان ها – مراکز بهداشتی – درمانگاه ها – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان رشته های مرتبط با درمان و آموزش پزشکی

هدف :

آشنایی با نحوه و اصول شاخص گذاری فرآیندهای بهداشتی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

محتوای دوره :

آشنایی با اندازه گیری عملکرد بهبود کیفیت سیستم های بهداشتی و درمانی
آشنایی با نقش ها و منافع شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با موارد استفاده شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با نحوه طرح ریزی شاخص ها برای ارزیابی عملکرد
آشنایی با روش های توسعه شاخص ها
آشنایی با حوزه کاربرد شاخص ها
آشنایی با نحوه ارزیابی و پایش شاخص ها
آشنایی با اصول و مبانی ارائه گزارش

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام