رفتن به محتوا

دوره آموزشی
شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

خانه » دوره های آموزشی » شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایزو 13485

عنوان : شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

مخاطبان :

مدیران و کارمندان بخش کنترل بیمارستان ها – مراکز بهداشتی – درمانگاه ها – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان رشته های مرتبط با درمان و آموزش پزشکی

هدف :

آشنایی با نحوه و اصول شاخص گذاری فرآیندهای بهداشتی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

محتوای دوره :

آشنایی با اندازه گیری عملکرد بهبود کیفیت سیستم های بهداشتی و درمانی
آشنایی با نقش ها و منافع شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با موارد استفاده شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با نحوه طرح ریزی شاخص ها برای ارزیابی عملکرد
آشنایی با روش های توسعه شاخص ها
آشنایی با حوزه کاربرد شاخص ها
آشنایی با نحوه ارزیابی و پایش شاخص ها
آشنایی با اصول و مبانی ارائه گزارش

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام