رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ارزیابی چرخه حیات LCA

خانه » دوره های آموزشی » ارزیابی چرخه حیات LCA
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ارزیابی چرخه حیات LCA

دوره ارزیابی چرخه حیات LCA

مخاطبان :

مدیران و کارکنان شرکت های صنعتی – تولیدی – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو –
دانشجویان رشته های مهندسی محیط زیست – ایمنی و بهداشت شغلی و همه ی افراد علاقه مند

هدف :

گسترش دانش و مهارت مدیریت منابع میان مدیران و کارشناسان صنایع تولیدی
گسترش دانش و مهارت مدیریت زیست محیطی در زنجیره عمر محصول
آشنایی با منطق ارزیابی چرخه عمر محصولLCA

محتوای دوره :

آشنایی با منطق و مدل ارزیابی چرخه عمر محصول از طراحی تا عرضه و بازگشت به طبیعت
آشنایی با تهیه فرم و چک لیست تحلیل چرخه عمر محصول
شناسائی پیامدهای زیست محیطی محصول در چرخه عمر
مدیریت منابع در زنجیره تولید، عرضه و تامین
تعیین پروژه های بهبود
منطق امتیاز دهی و اعتباربخشی محصول سبز
برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام