رفتن به محتوا

دوره آموزشی
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

خانه » دوره های آموزشی » الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

عنوان : الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

مخاطبان :

 مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

ارتقا و بهبود توانایی – دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه سطح بازگشت سرمایه

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه Return on Investment
تعریف مفاهیم انواع سرمایه گذاری
اهداف استفاده از Return on Investment ( ROI(در آموزش
آشنایی با نحوه محاسبهROI در آموزش
آشنایی با مفهوم بازگشت سرمایه
آشنایی با انواع الگوهای اساسی قیمت گذاری دوره های اموزشی
آشنایی با نحوه هزینه های آموزش
آموزش منابع انسانی، فرآیند – تکنیک ها و مفهوم ارزشیابی
آشنایی با برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی
آشنایی با انواع مختلف ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام