رفتن به محتوا

دوره آموزشی
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

خانه » دوره های آموزشی » الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

عنوان : الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

مخاطبان :

 مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

ارتقا و بهبود توانایی – دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه سطح بازگشت سرمایه

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه Return on Investment
تعریف مفاهیم انواع سرمایه گذاری
اهداف استفاده از Return on Investment ( ROI(در آموزش
آشنایی با نحوه محاسبهROI در آموزش
آشنایی با مفهوم بازگشت سرمایه
آشنایی با انواع الگوهای اساسی قیمت گذاری دوره های اموزشی
آشنایی با نحوه هزینه های آموزش
آموزش منابع انسانی، فرآیند – تکنیک ها و مفهوم ارزشیابی
آشنایی با برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی
آشنایی با انواع مختلف ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام