رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ایمنی در فضای بسته

خانه » دوره های آموزشی » ایمنی در فضای بسته
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایمنی در فضای بسته

مخاطبان :

کارشناسان و کارگران – ﻣﺴﺌﻮلین HSE و دانشجویان رشته های HSE – فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی با نحوه صحیح کار در فضای محصور و مخاطرات موجود در فضای محصور و شناسایی و کنترل و پیشگیری از آنها

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف فضای محصور
آشنایی با مجوزهای کاری مربوط به کار در فضای محصور
آشنایی با انواع فضاهای محصور
آشنایی با انواع مخاطرات در فضاهای محصور
آشنایی با خطرات مکانیکی در فضاهای بسته
آشنایی با خطرات الکتریکی در فضاهای بسته
آشنایی با نحوه صحیح ورود و کار در فضاهای محصور
آشنایی با اقدامات اولیه کار در فضاهای بسته
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی کار در فضای محصور
آشنایی با ملاحظات ایمنی و بهداشتی در کار در فضای بسته
آشنایی با روش های آزمایش و پایش فضای محصور
آشنایی با بازرسی و صدور مجوز کار برای فضاهای محدود
آشنایی با روش های دسترسی و ورود به فضاهای بسته
آشنایی با روش های پاک سازی و تمیز کاری فضاهای بسته

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام