رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ایمنی در فضای بسته

خانه » دوره های آموزشی » ایمنی در فضای بسته
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایمنی در فضای بسته

مخاطبان :

کارشناسان و کارگران – ﻣﺴﺌﻮلین HSE و دانشجویان رشته های HSE – فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی با نحوه صحیح کار در فضای محصور و مخاطرات موجود در فضای محصور و شناسایی و کنترل و پیشگیری از آنها

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف فضای محصور
آشنایی با مجوزهای کاری مربوط به کار در فضای محصور
آشنایی با انواع فضاهای محصور
آشنایی با انواع مخاطرات در فضاهای محصور
آشنایی با خطرات مکانیکی در فضاهای بسته
آشنایی با خطرات الکتریکی در فضاهای بسته
آشنایی با نحوه صحیح ورود و کار در فضاهای محصور
آشنایی با اقدامات اولیه کار در فضاهای بسته
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی کار در فضای محصور
آشنایی با ملاحظات ایمنی و بهداشتی در کار در فضای بسته
آشنایی با روش های آزمایش و پایش فضای محصور
آشنایی با بازرسی و صدور مجوز کار برای فضاهای محدود
آشنایی با روش های دسترسی و ورود به فضاهای بسته
آشنایی با روش های پاک سازی و تمیز کاری فضاهای بسته

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام