رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ایمنی در فضای بسته

خانه » دوره های آموزشی » ایمنی در فضای بسته
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایمنی در فضای بسته

مخاطبان :

کارشناسان و کارگران – ﻣﺴﺌﻮلین HSE و دانشجویان رشته های HSE – فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی با نحوه صحیح کار در فضای محصور و مخاطرات موجود در فضای محصور و شناسایی و کنترل و پیشگیری از آنها

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف فضای محصور
آشنایی با مجوزهای کاری مربوط به کار در فضای محصور
آشنایی با انواع فضاهای محصور
آشنایی با انواع مخاطرات در فضاهای محصور
آشنایی با خطرات مکانیکی در فضاهای بسته
آشنایی با خطرات الکتریکی در فضاهای بسته
آشنایی با نحوه صحیح ورود و کار در فضاهای محصور
آشنایی با اقدامات اولیه کار در فضاهای بسته
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی کار در فضای محصور
آشنایی با ملاحظات ایمنی و بهداشتی در کار در فضای بسته
آشنایی با روش های آزمایش و پایش فضای محصور
آشنایی با بازرسی و صدور مجوز کار برای فضاهای محدود
آشنایی با روش های دسترسی و ورود به فضاهای بسته
آشنایی با روش های پاک سازی و تمیز کاری فضاهای بسته

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام