رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ایمنی و کیفیت در زنجیره تامین غذا

خانه » دوره های آموزشی » ایمنی و کیفیت در زنجیره تامین غذا
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ایمنی و کیفیت در زنجیره تامین غذا

مخاطبان :

مدیران ارشد مدیران تولید – مدیران کنترل کیفی – مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های مواد غذایی – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان مهندسی صنایع غذاییو تمامی افراد علاقه مند

هدف :

آشنایی کارکنان واحدهای مواد غذایی با ایمنی و کیفیت در بسته بندی – نگه داری و ذخیره سازی در انبار و سردخانه به طور مناسب و ردیابی اصولی مواد غذایی می باشد.

محتوای دوره :


مدیریت کلان زنجیره تامین غذا
ایمنی و کیفیت در فرآوری و تبدیل مواد غذایی خام
ایمنی و کیفیت در بسته بندی مواد غذایی
آشنایی با اصول انبارداری مواد غذایی
روش های بسته بندی مدرن در مواد غذایی
آشنایی با روش های نگه داری مواد غذای در سردخانه
آشنایی با متدهای ذخیره سازی مناسب مواد غذایی
ایمنی و کیفیت در فروش مواد غذایی
اصول پایش و ردیابی در زنجیره مواد غذایی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام