رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

عنوان : بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

مخاطبان :

مهندسان نفت – مهندسان مکانیک

هدف :

آگاهی و دانش افراد با بازرسی بر مبنای ریسک و الزامات ریسک و ارزیابی ریسک

محتوای دوره :

آشنایی با مفاهیم بازرسی بر مبنای ریسک RBI
مقدمه ای بر بازرسی بر مبنای ریسک RBI
آشنایی با الزامات مورد نیاز اجرای RBI
آشنایی بابررسی مدل های مختلف ریسک
آشنایی با الزامات در استقرار بازرسی بر مبنای ریسک
آشنایی با بهداشت و محیط زیست در محاسبات ریسک
آشنایی با برنامه ریزی پلان های بازرسی
آشنایی با فعالیت های تعمیر – نگه داری و عملیات
آشنایی بانحوه محاسبه ریسک تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد
آشنایی با برنامه بازرسی تجهیزات تحت فشارInspection Plan
آشنایی با راهکارها و تجربیات عملیجهت اجرای RBI
آشنایی با بازرسی فنی حین ساخت پروژه ها
آشنایی با ارزیابی احتمال و پیامد وقوع خرابی
آشنایی با ارزیابی ریسک
آشنایی با تعیین و اجرای برنامه بازرسی براساس میزان ریسک دستگاه ها
آشنایی با افزایش ایمنی تجهیزات
آشنایی با فواصل بازرسی
آشنایی با روش های کاهش هزینه های بازرسی – تعمیر و نگه داری
آشنایی با افزایش اثربخشی بازرسی
آشنایی با اولویت بندی بازرسی تجهیزات
آشنایی با پارامترهای موثر بر خوردگی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام