رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی جوش ( CWI)

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی جوش ( CWI)
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی جوش ( CWI)

عنوان : بازرسی جوش ( CWI)

مخاطبان :

تمامی بازرسان شرکت های فنی – تمامی بازرسان جوش – پرسنل کنترل کیفیتو تمامی دانشجویان کلیه رشته های فنی و مهندسی

هدف :

ارتقای دانش و آگاهی با انواع روش ها و فرآیند های جوشکاری – بازرسی جوشکاری – عیوب وآزمون های مخرب و غیر مخرب جوشکاری

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات جوشکاری

آشنایی با اصول جوشکاری

آشنایی با انواع وسایل جوشکاری

آشنایی با انواع روش های انتخاب نوع جوش و جوشکاری

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری از جمله : سیم – الکترود – جریان گاز

آشنایی با فرآیندهای جوشکاری و برش

آشنایی با موقعیت های جوشکاری

آشنایی با عیوب جوش

آشنایی با روش هایی در جهت رفع عیوب جوش

آشنایی با هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

آشنایی با معیارهای پذیرش و عدم پذیرش جوش

آشنایی با بازرسی چشمی جوشVT

آشنایی با تست الکتراسونیک UT

آشنایی با تست رادیوگرافی RT

آشنایی با بازرسی ذرات مغناطیسی MT

آشنایی با انواع آزمون های غیر مخرب NDT))

آشنایی با انواع آزمون های مخرب جوش (DT)

آشنایی با ایمنی در جوشکاری

آشنایی با آزمون واجد شرایط بودن جوشکار

آشنایی با بازرسی درجه حرارت

آشنایی با بازرسی و نحوه تمیز کردن قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسی قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسیترتیب جوشکاری

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام