رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی جوش ( CWI)

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی جوش ( CWI)
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی جوش ( CWI)

عنوان : بازرسی جوش ( CWI)

مخاطبان :

تمامی بازرسان شرکت های فنی – تمامی بازرسان جوش – پرسنل کنترل کیفیتو تمامی دانشجویان کلیه رشته های فنی و مهندسی

هدف :

ارتقای دانش و آگاهی با انواع روش ها و فرآیند های جوشکاری – بازرسی جوشکاری – عیوب وآزمون های مخرب و غیر مخرب جوشکاری

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات جوشکاری

آشنایی با اصول جوشکاری

آشنایی با انواع وسایل جوشکاری

آشنایی با انواع روش های انتخاب نوع جوش و جوشکاری

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری از جمله : سیم – الکترود – جریان گاز

آشنایی با فرآیندهای جوشکاری و برش

آشنایی با موقعیت های جوشکاری

آشنایی با عیوب جوش

آشنایی با روش هایی در جهت رفع عیوب جوش

آشنایی با هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

آشنایی با معیارهای پذیرش و عدم پذیرش جوش

آشنایی با بازرسی چشمی جوشVT

آشنایی با تست الکتراسونیک UT

آشنایی با تست رادیوگرافی RT

آشنایی با بازرسی ذرات مغناطیسی MT

آشنایی با انواع آزمون های غیر مخرب NDT))

آشنایی با انواع آزمون های مخرب جوش (DT)

آشنایی با ایمنی در جوشکاری

آشنایی با آزمون واجد شرایط بودن جوشکار

آشنایی با بازرسی درجه حرارت

آشنایی با بازرسی و نحوه تمیز کردن قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسی قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسیترتیب جوشکاری

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام