رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی

عنوان : بازرسی رنگ وپوشش و پوشش های صنعتی

مخاطبان :

تمامی رشته های فنی و مهندسی- مهندسان شیمی – پلیمر – و افراد علاقه مند

هدف :

افزایش دانش و آگاهی افراد با روش های آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی – زنگ زدایی و آشنایی با رنگ ها و انواع تست های کیفیت رنگ

محتوای دوره :

آشنایی با اصول آماده سازی سطح برای رنگ آمیزی
آشنایی با روش های کنترل و نظارت بر سطح
آشناییی با درجات آماده سازی سطح
آشنایی با روش های اندازه گیری زبری سطح
آشنایی با روش های کنترل بر اجزای رنگ
آشنایی با استانداردهای رنگ
آشنایی با انواع رنگ ها
آشنایی با تکنولوژی رنگ
آشنایی با بازرسی و کنترل کیفیت رنگ
آشنایی با فرآیندهای رنگ آمیزی
آشنایی با بازرسی و کنترل کیفیت عایق ها
آشنایی با زنگ زدایی و لایه های رنگوعایق
آشنایی با اصولبازرسی رنگ
آشنایی با عیوب رنگ
آشنایی با روش های رفع عیوب رنگ
آشنایی با آزمون ها و تست های رنگ
آشنایی با انواع عایق و پوشش
آشنایی با سیستم حفاظت از زنگ زدائآ
آشنایی با اتصالات نهایی و راه اندازی
آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل های رنگ و عایق آآشنای
آشنایی با الزامات رنگ و پوشش SSPCو IPS

آشنایی با پروسه های آماده سازي سطح براي رنگ آميزي
آشنایی با پروسه های آماده سازي سطح براي رنگ آميزي
سرفصل سوم: بازرسی از متریال رنگ و عن سرفصل چهارم: زنگ زدائی و لایه های رنگ و عاسرفصل پنجم: آشنایی با انواع رنگ
سرفصل ششم: آشنایی با پروسه های رنگ آميزيسرفصل هفتم: بازرسی رنگ و سندبلسرفصل هشتم: عیوب رنگسرفصوم: بازرسی از متریال رنگ وسرفصل ششم: آشنایی با پروسه های رنگ

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام