رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی سیستم های لوله کشی

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی سیستم های لوله کشی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی سیستم های لوله کشی

عنوان : بازرسی سیستم های لوله کشی (API 570 )

مخاطبان :

بازرسان و مهندسان صنعت نفت – مهندسان مکانیک و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی و افزایش دانش و آگاهی برای اجام بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی

محتوای دوره :
مجموعه استانداردهای APIیکی از پرکاربردترین و متداول ترین استانداردهای صنعت نفت می باشد. این استاندارد در صنایع گاز و پتروشیمی هم دارای اهمیت می باشد.

مقدمه ای بر استاندارد API 570
آشنایی با الزامات استاندارد API 570
آشنایی با الزامات تعمیرات و نگه داری سیستم های لوله کشی
آشنایی با بازرسی سیستم های لوله کشی
آشنایی با داده های بازرسی
آشنایی با نحوه تعیین میزان خوردگی
آشنایی با نحوه پذیرش خوردگی
آشنایی با الزامات مربوط به عملیات جوشکاری بر روی این ظروف
آشنایی با عیوب جوشکاری در حین تعمیر
آشنایی با بازرسی های دوره ای
آشنای با تعیین زمان های بازرسی
آشنایی با الزاماتمرتبط با تعمیرات
آشنایی با الزامات تنش زدایی در حین ساخت و تعمیر
آشنایی با الزامات مربوط به متریال
آشنایی با حداقل ضخامت سیستم های لوله گذاری
آشنایی با فشار داخلی سیستم های لوله گذاری
آشنایی با اصول و عملیات حرارتی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام