رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی مخازن ذخیره

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی مخازن ذخیره
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی مخازن ذخیره

عنوان : بازرسی دوره ای مخازن ذخیره ( API 653 )

مخاطبان :

بازرسان و مهندسان صنعت نفت – مهندسان مکانیک و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی
مهندسان و طراح مخازن ذخیره، مهندسان بازرسی فنی، کارشناسان تعمیرات و بهره برداری

هدف :

آشنایی و افزایش دانش و آگاهی برای بازرسی دوره ای مخازن ذخیره

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف مورد استفاده در مخازن ذخیره – بازرسی – تعمیر
آشنایی با نحوه تعیین بازرسی
آشنایی با ارائه روشهای بازرسی مخازن ذخیره و الزاماتآن ها
آشنایی با بازرسی سیستم آب بندی سقف های شناور
آشنایی با بازرسی گرداب شکن ها
آشنایی با بازرسی همزن ها
آشنایی با نحوه بازرسی سیستم تخلیه آب باران
آشنایی با بازرسی FLOATING SUCTION و …انجام تستهای غیر مخرب اثر بخش جهت شناسائی آسیب ها
آشنایی با الزامات مربوط به بازرسی مخازن عایق دار
آشنایی با الزامات مربوط به پوشش های داخلی
آشنایی با الزامات مربوط به پوشش های داخلی
آشنایی با الزامات مربوط به حفاظت کاتدی کف مخازن
آشنایی با الزامات مربوط به جوشکاری بر روي مخازن ذخیره
آشنایی با الزامات مربوط به تعمیرات موقت و دائم بر روي مخازن ذخیره
آشنایی باالزامات مربوط به نشست مخازن و تعمیرات لازم
آشنایی باالزامات مربوط به تعویض کف مخازن
آشنایی باالزامات مربوط به جابجائی مخازن ذخیره
آشنایی باالزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی (Re_ rating& Alteration)

آشنایی با الزامات مربوط به انجام تست
آشنایی با نحوه تدوین چک لیست ها برای بازرسی داخلی و خارجی مخزن
آشنایی با نشست مخازن ذخیره

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام