رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی مخازن ذخیره

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی مخازن ذخیره
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی مخازن ذخیره

عنوان : بازرسی دوره ای مخازن ذخیره ( API 653 )

مخاطبان :

بازرسان و مهندسان صنعت نفت – مهندسان مکانیک و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی
مهندسان و طراح مخازن ذخیره، مهندسان بازرسی فنی، کارشناسان تعمیرات و بهره برداری

هدف :

آشنایی و افزایش دانش و آگاهی برای بازرسی دوره ای مخازن ذخیره

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف مورد استفاده در مخازن ذخیره – بازرسی – تعمیر
آشنایی با نحوه تعیین بازرسی
آشنایی با ارائه روشهای بازرسی مخازن ذخیره و الزاماتآن ها
آشنایی با بازرسی سیستم آب بندی سقف های شناور
آشنایی با بازرسی گرداب شکن ها
آشنایی با بازرسی همزن ها
آشنایی با نحوه بازرسی سیستم تخلیه آب باران
آشنایی با بازرسی FLOATING SUCTION و …انجام تستهای غیر مخرب اثر بخش جهت شناسائی آسیب ها
آشنایی با الزامات مربوط به بازرسی مخازن عایق دار
آشنایی با الزامات مربوط به پوشش های داخلی
آشنایی با الزامات مربوط به پوشش های داخلی
آشنایی با الزامات مربوط به حفاظت کاتدی کف مخازن
آشنایی با الزامات مربوط به جوشکاری بر روي مخازن ذخیره
آشنایی با الزامات مربوط به تعمیرات موقت و دائم بر روي مخازن ذخیره
آشنایی باالزامات مربوط به نشست مخازن و تعمیرات لازم
آشنایی باالزامات مربوط به تعویض کف مخازن
آشنایی باالزامات مربوط به جابجائی مخازن ذخیره
آشنایی باالزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی (Re_ rating& Alteration)

آشنایی با الزامات مربوط به انجام تست
آشنایی با نحوه تدوین چک لیست ها برای بازرسی داخلی و خارجی مخزن
آشنایی با نشست مخازن ذخیره

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام