رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

عنوان : بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

مخاطبان :

مهندسان نفت – مکانیک – متالوژی – بازرسان فنیو مهندسان تعمیرات در صنایع نفت – گاز – پالایش و پتروشیمی

هدف:

آشنایی و ارتقای دانش و آگاهیبا ساختار و طراحی در کوره ها وروش های بازرسی فنی

محتوای دوره :

آشنایی با ساخت کوره ها Heaters
آشنایی با اصول طراحی در کوره ها
آشنایی با انواع متریال های رایج در کوره ها
آشنایی با نقش عناصر در کوره ها
آشنایی با قابلیت اطمینان مکانیکی در کوره ها
آشنایی با مکانیسم های تخریب در کوره ها
آشنایی با نقش آب و روش های کنترل مکانیزهای تخریب نای از کیفیت اب کوره ها
آشنایی با انواع روش های بازرسی جهت جلوگیری از مکانیزم تخریب از جمله : بازرسی آنلاین
آشنای با تعیین بازه زمانی جهت بازرسی
آشنایی با آماده سازی سطوح جهت بازرسی
آشنایی با روش های بازرسی
آشنایی با بازرسی های پیش بینی نشده
آشنایی با روش هایتعمیرات
آشنایی بامحاسبه حداقل ضخامت مجاز تیوپ ها
آشنایی با بازرسی فنی حین ساخت پروژه

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام