رفتن به محتوا

دوره آموزشی
بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

خانه » دوره های آموزشی » بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

عنوان : بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

مخاطبان :

مهندسان نفت – مکانیک – متالوژی – بازرسان فنیو مهندسان تعمیرات در صنایع نفت – گاز – پالایش و پتروشیمی

هدف:

آشنایی و ارتقای دانش و آگاهیبا ساختار و طراحی در کوره ها وروش های بازرسی فنی

محتوای دوره :

آشنایی با ساخت کوره ها Heaters
آشنایی با اصول طراحی در کوره ها
آشنایی با انواع متریال های رایج در کوره ها
آشنایی با نقش عناصر در کوره ها
آشنایی با قابلیت اطمینان مکانیکی در کوره ها
آشنایی با مکانیسم های تخریب در کوره ها
آشنایی با نقش آب و روش های کنترل مکانیزهای تخریب نای از کیفیت اب کوره ها
آشنایی با انواع روش های بازرسی جهت جلوگیری از مکانیزم تخریب از جمله : بازرسی آنلاین
آشنای با تعیین بازه زمانی جهت بازرسی
آشنایی با آماده سازی سطوح جهت بازرسی
آشنایی با روش های بازرسی
آشنایی با بازرسی های پیش بینی نشده
آشنایی با روش هایتعمیرات
آشنایی بامحاسبه حداقل ضخامت مجاز تیوپ ها
آشنایی با بازرسی فنی حین ساخت پروژه

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام