رفتن به محتوا

دوره آموزشی
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

خانه » دوره های آموزشی » خدمات آموزشی ISO 29990:2010
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

مخاطبان :

مراکز و اشخاص ارائه کننده خدمات آموزشی – مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

بهبود کیفیت خدمات آموزشی – ارتقا و بهبود کیفیت یادگیری – بهبود روند آموزشی از طریق دوره های آموزشی موثر و کارآمد و اساتید با تجربه
بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی

محتوای دوره :


آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
آشنایی بامفاهیم یادگیری – ارائه دهندگان خدمات یادگیری و یادگیرنده ها
نحوه و چگونگی شناسایی طرح های تجاری یادگیری
تشریح الزامات استاندارد ISO29990
آشنایی با مفهوم نیازسنجی یادگیری
آشنایی با نحوه طرح یزی خدمات یادگیری
آشنایی با پایش خدمات یادگیری
آشنایی با مدیریت ارائه دهندگان خدمات یادگیری
آشنایی با انواع استراتژی های یادگیری
آشنایی با نحوه مدیریت یادگیری
آشنایی با مدیریت منابع انسانی ارائه دهندگان یادگیری
نحوه مدیریت امور مشتریان یادگیری

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام