رفتن به محتوا

دوره آموزشی
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

خانه » دوره های آموزشی » خدمات آموزشی ISO 29990:2010
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

مخاطبان :

مراکز و اشخاص ارائه کننده خدمات آموزشی – مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

بهبود کیفیت خدمات آموزشی – ارتقا و بهبود کیفیت یادگیری – بهبود روند آموزشی از طریق دوره های آموزشی موثر و کارآمد و اساتید با تجربه
بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی

محتوای دوره :


آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
آشنایی بامفاهیم یادگیری – ارائه دهندگان خدمات یادگیری و یادگیرنده ها
نحوه و چگونگی شناسایی طرح های تجاری یادگیری
تشریح الزامات استاندارد ISO29990
آشنایی با مفهوم نیازسنجی یادگیری
آشنایی با نحوه طرح یزی خدمات یادگیری
آشنایی با پایش خدمات یادگیری
آشنایی با مدیریت ارائه دهندگان خدمات یادگیری
آشنایی با انواع استراتژی های یادگیری
آشنایی با نحوه مدیریت یادگیری
آشنایی با مدیریت منابع انسانی ارائه دهندگان یادگیری
نحوه مدیریت امور مشتریان یادگیری

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام