رفتن به محتوا

دوره آموزشی
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

خانه » دوره های آموزشی » خدمات آموزشی ISO 29990:2010
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
خدمات آموزشی ISO 29990:2010

مخاطبان :

مراکز و اشخاص ارائه کننده خدمات آموزشی – مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

بهبود کیفیت خدمات آموزشی – ارتقا و بهبود کیفیت یادگیری – بهبود روند آموزشی از طریق دوره های آموزشی موثر و کارآمد و اساتید با تجربه
بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی

محتوای دوره :


آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
آشنایی بامفاهیم یادگیری – ارائه دهندگان خدمات یادگیری و یادگیرنده ها
نحوه و چگونگی شناسایی طرح های تجاری یادگیری
تشریح الزامات استاندارد ISO29990
آشنایی با مفهوم نیازسنجی یادگیری
آشنایی با نحوه طرح یزی خدمات یادگیری
آشنایی با پایش خدمات یادگیری
آشنایی با مدیریت ارائه دهندگان خدمات یادگیری
آشنایی با انواع استراتژی های یادگیری
آشنایی با نحوه مدیریت یادگیری
آشنایی با مدیریت منابع انسانی ارائه دهندگان یادگیری
نحوه مدیریت امور مشتریان یادگیری

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام