رفتن به محتوا

دوره آموزشی
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی

هدف :

آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتی

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف انگیزش در سازمان
آشنایی با نقش مدیران در ایجاد انگیزه
آشنایی با شخصیت افراد و کارکنان در سازمان
آشنایی با روحیات افراد در سازمان
آشنایی با روش های ایجاد انگیزش در کارکنان
آشنایی با انواع انگیزش ها از جمله درونی و بیرونی
آشنایی با ارتباط انگیزش با اهداف سازمانی
آشنایی با وظایف و اختیار در سازمان
آشنایی با روش های ارتقای بهداشت روانی و روحیه به کارکنان
آشنایی با چگونگی درک متقابل مدیریت با کارکنان
آشنایی با چگونگی ایجاد رضایت شغلی در کارکنان
آشنایی با نحوه شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آن ها
آشنایی با ارزیابی انگیزه کارکنان

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام