رفتن به محتوا

دوره آموزشی
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی

هدف :

آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتی

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف انگیزش در سازمان
آشنایی با نقش مدیران در ایجاد انگیزه
آشنایی با شخصیت افراد و کارکنان در سازمان
آشنایی با روحیات افراد در سازمان
آشنایی با روش های ایجاد انگیزش در کارکنان
آشنایی با انواع انگیزش ها از جمله درونی و بیرونی
آشنایی با ارتباط انگیزش با اهداف سازمانی
آشنایی با وظایف و اختیار در سازمان
آشنایی با روش های ارتقای بهداشت روانی و روحیه به کارکنان
آشنایی با چگونگی درک متقابل مدیریت با کارکنان
آشنایی با چگونگی ایجاد رضایت شغلی در کارکنان
آشنایی با نحوه شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آن ها
آشنایی با ارزیابی انگیزه کارکنان

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام