رفتن به محتوا

دوره آموزشی
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنان

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی

هدف :

آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتی

محتوای دوره :


آشنایی با تعریف انگیزش در سازمان
آشنایی با نقش مدیران در ایجاد انگیزه
آشنایی با شخصیت افراد و کارکنان در سازمان
آشنایی با روحیات افراد در سازمان
آشنایی با روش های ایجاد انگیزش در کارکنان
آشنایی با انواع انگیزش ها از جمله درونی و بیرونی
آشنایی با ارتباط انگیزش با اهداف سازمانی
آشنایی با وظایف و اختیار در سازمان
آشنایی با روش های ارتقای بهداشت روانی و روحیه به کارکنان
آشنایی با چگونگی درک متقابل مدیریت با کارکنان
آشنایی با چگونگی ایجاد رضایت شغلی در کارکنان
آشنایی با نحوه شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آن ها
آشنایی با ارزیابی انگیزه کارکنان

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام