رفتن به محتوا

دوره آموزشی
دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

خانه » دوره های آموزشی » دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

عنوان: دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

مخاطبان :

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان
دانشجویان و فارغ التحصیلان در کلیه رشته ها از جملهمهندسی محیط زیست
بهداشت حرفه ای ، HSE

هدف :

آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشهای متداول ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات و کاهش ریسک در سیستم ها

محتوای دوره :

مروری بر تعاریف و مفاهیم
مروری بر روش‌های شناسایی جنبه‌ها، پیامد ها و مخاطرات در یک سیستم
آشنائی با روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامدهای و ریسک در سیستم های مختلف
آشنائی با مراجع اطلاعاتی و بررسی نمونه هایی از جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک
بررسی احتمال، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات
برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات
نحوه بررسی ریسک در سیستم های مختلف از طریق مثال های مختلف
چگونگی دسته‌بندی پیامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزیابی‌ ریسک
اصول مدیریت ریسک و حدود ریسک قابل قبول

بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامدها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها

محل برگزاری : آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام