رفتن به محتوا

دوره آموزشی
دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

خانه » دوره های آموزشی » دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

عنوان: دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

مخاطبان :

مدیران ارشد، مدیران، نمایندگان مدیریت، ممیزان و کارشناسان
دانشجویان و فارغ التحصیلان در کلیه رشته ها از جملهمهندسی محیط زیست
بهداشت حرفه ای ، HSE

هدف :

آشنایی با مفاهیم و شناسائی روشهای متداول ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات و کاهش ریسک در سیستم ها

محتوای دوره :

مروری بر تعاریف و مفاهیم
مروری بر روش‌های شناسایی جنبه‌ها، پیامد ها و مخاطرات در یک سیستم
آشنائی با روشهای متداول ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیامدهای و ریسک در سیستم های مختلف
آشنائی با مراجع اطلاعاتی و بررسی نمونه هایی از جداول و فرم های کاربردی در روش های ارزیابی ریسک
بررسی احتمال، شدت و قابلیت تشخیص مخاطرات
برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات
نحوه بررسی ریسک در سیستم های مختلف از طریق مثال های مختلف
چگونگی دسته‌بندی پیامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزیابی‌ ریسک
اصول مدیریت ریسک و حدود ریسک قابل قبول

بررسی راهکارهای کنترل و کاهش ریسک و پیامدها و تاثیر آن در نتایج ارزیابی ها

محل برگزاری : آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام