رفتن به محتوا

دوره آموزشی
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

دوره آموزشی طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی کارکنان با بهره‌گیری از طرح‌ریزی و اجرای برنامه رشد شغلی براساس یک مکانیزم امتیازبندی مناسب در آکادمی کیوسی‌بی برگزار می‌شود. مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management  که به‌اختصار HRM نامیده می‌شود، یک عملکرد مدیریتی است که به استخدام، ایجاد انگیزه و حفظ نیروی کار در یک سازمان می‌پردازد. درواقع، مدیریت منابع انسانی مدیریت نیروی کار و سازمان است. این بخش وظیفه جذب، آموزش، ارزیابی و شناسایی کارکنان را در حین مدیریت و نظارت بر سازمان و فرهنگ کاری بر عهده دارد.

دوره مدیریت منابع انسانی HRM و دوره مديريت استراتژيك منابع انساني با مسائلی مثل استخدام، آموزش، توسعه، جبران خسارت، انگیزه، ارتباطات و مدیریت کارکنان یک سازمان سروکار دارد. طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان از وظایف مدیر نیروی انسانی یک شرکت یا سازمان است. وظایف مدیر منابع انسانی از توسعه استراتژی‌های استخدام، پیاده‌سازی سیستم‌هایی برای مدیریت مزایای کارکنان تا حقوق و دستمزد آن‌ها و استخدام کارکنان جدید گسترده شده است. دوره آموزشی طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان به مدیران منابع انسانی کمک می‌کند تا یکپارچگی ساختاری و سازمانی را حفظ کنند.

مخاطبان دوره

مخاطبان دوره طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان شامل این موارد هستند:

 • کارفرمایان تمامی سازمان‌ها
 • مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی

محتوای دوره

دوره آموزشی طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان آکادمی کیو‌سی‌بی سرفصل‌های زیر را برای ایجاد و ارتقای مهارت، نگرش و دانش نیروی انسانی پوشش می‌دهد:

 • آشنایی با مفاهیم کار راهه شغلی
 • آشنایی با مدل مایکل آرمسترانگ درمدیریت منابع انسانی HRM
 • آشنایی با استراتژی‌های مدل آرمسترانگ شامل (آشنایی با مفهوم استراتژیک منابع انسانی ، آشنایی با اهداف استراتژیک منابع انسانی )
 • مروری بر انواع مدل‌های استراتژیک از جمله مدل مبتنی بر کسب‌وکار و مدل هماهنگی استراتژیک
 • مروری بر فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مروری بر طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی
 • آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
 • آشنایی با نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان
 • آشنایی با نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی
 • آشنایی با استراتژی‌های توسعه منابع انسانی
 • مروری بر استراتژی‌های مدیریت فرهنگ
 • مروری بر استراتژی‌های مدیریت تغییر
 • آشنایی با استراتژی‌های توسعه روابط کاری
 • آشنایی با استراتژی‌های جذب کارکنان
 • آشنایی با استراتژی‌های مدیریت عملکرد
 • آشنایی با استراتژی‌های توسعه منابع انسانی
 • آشنایی با استراتژی‌های پاداش
 • آشنایی با استراتژی‌های روابط کارکنان
 • آشنایی با نحوه برنامه‌ریزی برای جذب، انتصاب  وترفیع در سازمان با توجه به الزامات قانونی ودولتی
 • آشنایی با مفاهیم استعداد و چگونگی بهره‌گیری از استعداد کارکنان سازمان 
 • آشنایی با طراحی ماتریس ارتباطات بین فرآیندی ترفیعات با آموزش
 • آشنایی با طراحی لیست مغایرت‌ها در حوزه ترفیع و انتصاب سازمانی
 • آشنایی با آنالیز داده‌های عملکرد در حوزه ترفیع و مقایسه آن با استاندارد
 • آشنایی با نحوه ترسیم نمودار آنالیز نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه ترفیع و انتصاب
دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام