رفتن به محتوا

دوره آموزشی
عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

عنوان : دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ ها و شرکت ‏ها – دانشجویان رشته های مدیریت – MBA – علوم اجتماعی و تمامی افراد علاقه مند که در جهت رفع بی انگیزگی کارکنان در سازمان خود می اندیشند.

هدف :

آشنایی با شناسایی و روش های حل بی انگیزگی در کارکنان جهت افزایش عملکرد و بهره وری آن ها و موفقیت سازمان

محتوای دوره :

آشنای با مفهوم انگیزه
آشنایی با انواع انگیزه از جمله : طبیعی و اکتسابی
آشنایی با ۲ نظریه ی انگیزش از جمله:
آشنایی با نظریه های زیستی
آشنایی با نظریه های روانی – اجتماعی
آشنایی با اصول اولیه افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با فضای مطلوب جهت افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با ایجاد ارتباطات جهت افزایش انگیزه به کارکنان
آشنایی با استعدادهای درونی کارکنان و راه هایی جهت شکوفا کردن آن ها
آشنایی با تاثیر رضایت درونی بر افزایش انگیزه در کارکنان
آشنایی با نحوه قدردانی از کارکنان برتر
آشنایی با نحوه تاثیر قدردانی در میزان انگیزه کارکنان
آشنایی با مدیریت پاداش برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
آشنایی با تاثیر آموزش بر انگیزه کارکنان

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام