رفتن به محتوا

دوره آموزشی
عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

عنوان : دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ ها و شرکت ‏ها – دانشجویان رشته های مدیریت – MBA – علوم اجتماعی و تمامی افراد علاقه مند که در جهت رفع بی انگیزگی کارکنان در سازمان خود می اندیشند.

هدف :

آشنایی با شناسایی و روش های حل بی انگیزگی در کارکنان جهت افزایش عملکرد و بهره وری آن ها و موفقیت سازمان

محتوای دوره :

آشنای با مفهوم انگیزه
آشنایی با انواع انگیزه از جمله : طبیعی و اکتسابی
آشنایی با ۲ نظریه ی انگیزش از جمله:
آشنایی با نظریه های زیستی
آشنایی با نظریه های روانی – اجتماعی
آشنایی با اصول اولیه افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با فضای مطلوب جهت افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با ایجاد ارتباطات جهت افزایش انگیزه به کارکنان
آشنایی با استعدادهای درونی کارکنان و راه هایی جهت شکوفا کردن آن ها
آشنایی با تاثیر رضایت درونی بر افزایش انگیزه در کارکنان
آشنایی با نحوه قدردانی از کارکنان برتر
آشنایی با نحوه تاثیر قدردانی در میزان انگیزه کارکنان
آشنایی با مدیریت پاداش برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
آشنایی با تاثیر آموزش بر انگیزه کارکنان

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام