رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

خانه » دوره های آموزشی » مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

عنوان : دوره آموزشی مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

مخاطبان :

مدیران ارشد مدیران تولید – مدیران کنترل کیفی – مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های مواد غذایی – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان مهندسی صنایع غذاییو تمامی افراد علاقه مند

هدف :

افزایش آگاهی و ارتقای دانش افراد برای استقرار – پیاده سازی – اجرا و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – افزایش ایمنی و بهداشت مواد غذایی در کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی

محتوای دوره :

آشنایی با اصول مستند سازی HACCP
آشنایی با تاریخچه HACCP
اهمیت HACCP در کارخانجات – کارگاه ها ورستوران های مواد غذایی
آشنایی با پیش نیاز های استقرار استاندارد
آشنایی با محیط تمیز و کثیف در کارخانجات و کارگاه های مواد غذایی(Clean / Unclean)
رویه های کنترلحشرات موذی Pest Control
دریافت نمونه مستندات و موارد اجرایی در خصوص پیش نیازها
آشنایی با ۷ اصل اجرای HACCP
مراحل اجرای HACCP
تشکیل تیمو انتخاب راهبر تیم HACCP
نحوه توصیف محصول طبق استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برای هر محصول به طور جداگانه
ترسیم نمودار جریان مواد غذایی Flow Chart
نحوه شناسایی خطرات در سیستم مواد غذایی
آشنایی باانواع مخاطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی
شناسایی نقاط کنترل بحرانی یا CCP ها
مشخص کردن حدود بحرانی
برقراری سیستم کنترل و پایش جهت نقاط بحرانی
آشنایی با نحوه اقدامات اصلاحی در HACCP
روش های تصدیق در HACCP

برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات
آشنایی با نحوه تدوین چک لیست های PRP(s)
آشنایی با تدوین طرح کنترل برای محصولات مواد غذایی
آشنایی با ترسیم نمودار جریان مواد غذایی Flow Chart برای محصولات مواد غذایی
نحوه ی شناسایی نقاط کنترل بحرانی یا CCP ها

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام