رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت پروژه PMBOK : 2012

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت پروژه PMBOK : 2012
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مدیریت پروژه PMBOK : 2012

مخاطبان :

مدیران پروژه‌ها – مدیران و کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه و تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

هدف :

آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK و تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره :

آشنایی با ساختار استاندارد PMBOK
آشنایی با اصول پایه و بنیادی استاندارد PMBOK
آشنایی با محیط اجرای پروژه ها
آشنایی با نقش و جایگاه مدیر پروژه
آشنایی با مدیریت یکپارچگی پروژه
آشنایی با مدیریت محدوده پروژه
آشنایی با مدیریت زمانبندی پروژه
آشنایی با مدیریت هزینه پروژه
آشنایی با مدیریت کیفیت پروژه
آشنایی با مدیریت منابع پروژه
آشنایی با مدیریت ارتباطات پروژه
آشنایی با مدیریت ریسک پروژه
آشنایی با مدیریت تدارکات پروژه
آشنایی با مدیریت ذینفعان پروژه

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام