رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت پروژه PMBOK : 2012

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت پروژه PMBOK : 2012
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مدیریت پروژه PMBOK : 2012

مخاطبان :

مدیران پروژه‌ها – مدیران و کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه و تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

هدف :

آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK و تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره :

آشنایی با ساختار استاندارد PMBOK
آشنایی با اصول پایه و بنیادی استاندارد PMBOK
آشنایی با محیط اجرای پروژه ها
آشنایی با نقش و جایگاه مدیر پروژه
آشنایی با مدیریت یکپارچگی پروژه
آشنایی با مدیریت محدوده پروژه
آشنایی با مدیریت زمانبندی پروژه
آشنایی با مدیریت هزینه پروژه
آشنایی با مدیریت کیفیت پروژه
آشنایی با مدیریت منابع پروژه
آشنایی با مدیریت ارتباطات پروژه
آشنایی با مدیریت ریسک پروژه
آشنایی با مدیریت تدارکات پروژه
آشنایی با مدیریت ذینفعان پروژه

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام