رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

عنوان :دوره مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

مخاطبان :

مدیران- کارشناسان – مشاورین و ممیزین سیستم های مدیریتی ایزو

هدف :

آشنایی با مفهوم و مراحل مختلف یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار ، چگونگی شناسایی مزیت رقابتی برای هر کسب و کار

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم مدیریت استراتژیک

آشنایی با فرآیند و مراحل مدیریت استراتژیک

آشنایی با تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک

آشنایی با مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با مفهوم مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با تحلیلSWOT شامل (شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار)

آشنایی با مفهوم و انواع استراتژی های رقابتی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام