رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

عنوان :دوره مدیریت استراتژیک مطابق با ISO 9001 :2015

مخاطبان :

مدیران- کارشناسان – مشاورین و ممیزین سیستم های مدیریتی ایزو

هدف :

آشنایی با مفهوم و مراحل مختلف یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار ، چگونگی شناسایی مزیت رقابتی برای هر کسب و کار

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم مدیریت استراتژیک

آشنایی با فرآیند و مراحل مدیریت استراتژیک

آشنایی با تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک

آشنایی با مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با مفهوم مزیت رقابتی و چگونگی شناسایی آن

آشنایی با تحلیلSWOT شامل (شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای کسب و کار)

آشنایی با مفهوم و انواع استراتژی های رقابتی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام