رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی:

1- دوره آشنایی با الزمات استاندارد ISO 45001:2018

2- دوره مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

3- دوره ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات مطابق با استاندارد ISO 45001:2018

4- دوره سرممیزی ISO 45001:2018

5- دوره آشنایی با الزامات ISO 31000 مدیریت ریسک

6- دوره ارگونومی و آنتروپومتری

7- دوره ایمنی برق

8- دوره ایمنی انبارداری

9- دوره ایمنی کار در فضاهای بسته

10- دوره ایمنی ماشین آلات صنعتی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام