رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت جهانگردی

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت جهانگردی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مدیریت جهانگردی

مخاطبان :

تمامی تور لیدرها – کارمندان آژانس های مسافرتی – دانشجویان رشته های جهانگردی و گردشگری و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

ارتقای دانش و مهارت افراد  در حیطه مدیریت جهانگردی

محتوای دوره :

آشنایی با انواع جهانگردی

آشنایی با سازمان های بین المللی از جمله : سازمان جهانی جهانگردی – شورای جهانی سفر و جهانگردی و سازمان بین المللی هواپیمای کشوری

آشنایی با قوانین مرتبط با جهانگردی

آشنایی با عناصر جهانگردی از جمله اقامتگاه – حمل و نقل – رستوران – جاذبه ها

آشنایی با خصوصیات مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی

آشنایی با اصول مدیریت جهانگردی

آشنایی با محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری

آشنایی با بررسی تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی

آشنایی با بررسی رفتار مصرف کننده در جهانگردی

آشنایی با جغرافیای جهانگردی عمومی

آشنایی با گردشگری پایدار

آشنایی با نقش و اهمیت صنعت گردشگری در تولید و اشتغال شرکت ها

آشنایی با سرمایه گذاری در بخش جهانگردی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA

درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام