رفتن به محتوا

دوره آموزشی
سیستم مدیریت خدمات گردشگری ISO 18513:2003

خانه » دوره های آموزشی » سیستم مدیریت خدمات گردشگری ISO 18513:2003
تاریخ برگزاری : 26 بهمن 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
Error: the field format must contains "%s".
دوره آموزشی سیستم مدیریت خدمات گردشگری ISO 18513 2003

در زمینه ی صنعت توریسم و هتل ها ایزو 18513 شناخته شده است و زمان تدوین آن به سال ۲۰۰۳ میلادی بازمی گردد. این گواهینامه ی ایزو در ارتباط با گردشگری، استانداردهای هتل داری، اسکان مسافران، توریسم و… می باشد.

فاکتور های مورد بررسی در استاندارد ISO 18513:2021

زمان ارائه ی خدمات تور و اسکان: زمان ارائه ی خدمات تور و اسکان مسافران از فاکتورهایی ست که تحت ممیزی این استاندارد قرار گرفته و کاهش این زمان و پروسه  در دریافت ایزو  18513 بسیار موثر است.

کیفیت گردشگری و هتل داری: کیفیت گردشگری و نیز خدمات ارائه شده توسط هتل ها  مورد دیگر یست که در اخذ ایزو 18513 مورد توجه قرار می گیرد.

نیروی انسا نی: همین طور منابع و نیروی انسانی که در صنعت توریسم مورد استفاده قرار می گیرند، از مواردی ا ست که تحت ممیزی ایزو بوده و می بایست در مسیر دریافت  ISO18513 به آن پرداخته شود.آموزش نیروی انسانی و کارکنان سازمان گردشگری به شیوه ای که نحوه ی عملکرد و سطح دانش آنان در این رشته به اندازه ی استاندارد جهانی نزدیک شود، در شما الزامات استاندارد ایزو 18513 محصول جهانی سال ۲۰۰۳ میلادی قرار دارد.

سازمان ها و ادارات گردشگری و هتل ها که درخواست دریافت گواهینامه ی ایزو 18513 داشته باشند، می بایست یکپارچه سازی و طبقه بندی دقیقی داشته و مستندات خود را بهینه سازی نمایند.

نیازسنجی و برنامه ریزی: نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای همراه با اثربخشی تورهای گردشگری دیگر موردی ست که باید در نظر گرفته شده  باشد.

فواید استانداردهای بین المللی:

استانداردهای بین المللی ایزو، ابزارهای استراتژیک و دستورالعمل هایی هستند برای مقابله با برخی از چالشهای شرکت های خواستار کسب و کار مدرن.همچنین این اطمینان حاصل میشود که فعالیت های کسب وکارشان تا آنجا که ممکن است مفید بوده و در افزایش بهره وری و دسترسی به بازارهای جدید به شرکت ها کمک می نماید.مزایای آن عبارتند از:

  1. صرفه جویی در هزینه ها: استانداردهای بین المللی کمک به عملیات بهینه سازی و در نتیجه بهبود خط پایان می نمایند.
  2. بالا بردن رضایت مشتری: استانداردهای بین المللی کمک به بهبود کیفیت،افزایش رضایت مشتری و افزایش فروش می نمایند.
  3. دسترسی به بازارهای جدید: استانداردهای بین المللی کمک به جلوگیری از موانع تجاری و باز کردن بازارهای جهانی می نمایند.
  4. افزایش سهم بازار: : استانداردهای بین المللی به افزایش بهره وری و مزیت رقابتی کمک می نماید.
  5. مزایای زیست محیطی: استانداردهای بین المللی به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک می نمایند.
دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام