رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001:2015

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001:2015
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001:2015

دوره مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001:2015

مخاطبان :

مدیران ارشد و کارکنان شرکت های مختلف -مشاوران و کارشناسان

هدف :

آشنایی با چگونگی استخراج و جمع آوری دانش و تجربه از ذهن افراد سازمان

محتوای دوره :

سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و اطمینان از انطباق محصولات و خدمات را تعیین نماید.
این دانش بایستی نگهداری شود وهنگام نیاز در دسترس باشد.
سازمان باید هنگام اعمال تغییرات و روند های مورد نیاز به دانش فعلی خود توجه کرده و نحوه دسترسی به دانش مورد نیاز را مشخص نماید.

آشنایی با منابع درون سازمانی
سرمایه فکری
دانش حاصل از تجربه
یادگیری از پروژه های موفق و یا شکست خورده
ثبت دانش و تجربه های مستند نشده
نتایج حاصل ازبهبودفرآیندها، محصولات و خدمات

جمع آوری دانش از مشتریان یا تامین کنندگان برون سازمانی

مکان برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام