رفتن به محتوا

دوره آموزشی
سیستم مدیریت نظر سنجی از مشتری – بررسی رضایت مشتری ISO 10004:2018

خانه » دوره های آموزشی » سیستم مدیریت نظر سنجی از مشتری – بررسی رضایت مشتری ISO 10004:2018
تاریخ برگزاری : 5 دی ماه 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت نظر سنجی از مشتری – بررسی رضایت مشتری

ایزو 10004 برای تعریف و اجرای فرآیندها برای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارایه می‌دهد. ایزو 10004 برای هر سازمان استفاده می شود، صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد. تمرکز این استاندارد بر روی مشتریان برون سازمانی است. یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها رضایت مشتری از سازمان و محصولات و خدمات آن است. بنابراین، نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری ضروری است. این استاندارد راهنمایی را برای سازمان در ایجاد پروسه های موثر برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهد.

اطلاعات به ‌دست‌آمده از پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها برای بهبود استراتژی‌های سازمان ، محصولات، خدمات، فرآیندها و ویژگی‌هایی که توسط مشتریان ارزیابی می شود، و همچنین به اهداف سازمان کمک کند. چنین پیشرفتی می تواند اعتماد مشتری را تقویت و منجر به منافع تجاری شود.رضایت از افراد یا سازمان هایی که می تواند محصول یا خدماتی را از یک سازمان دولتی یا خصوصی دریافت کند، تمرکز استاندارد 10004 است.

ارتباط استاندارد ایزو 10004 با ISO 10001 ، ISO 10002 و ISO 10003 چیست؟

این ایزو با استاندارد ISO 10001 ، ISO 10002 و ISO 10003 سازگار است و همخوانی دارد. این چهار استاندارد را می توان به طور مستقل و یا در ارتباط با یکدیگر استفاده کرد. هنگام استفاده با هم، استاندارد 10004 ،ISO 10001، ISO 10002 و ISO 10003 می توانند بخشی از یک چارچوب گسترده و یکپارچه برای افزایش رضایت مشتری از طریق کدهای رفتار، رسیدگی شکایات، حل اختلاف و نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری باشد.

ایزو 10001 شامل راهنمایی برای کده‌ای رفتاری برای سازمان‌های مرتبط با رضایت مشتری است. این کدها می‌تواند احتمال بروز مشکلاتی را که می‌تواند باعث کاهش رضایت مشتریان شود, کاهش دهد.

ایزو 10002 شامل راهنمایی در مورد رسیدگی داخلی به شکایات مربوط به محصول و خدمات است. این راهنمایی می‌تواند به حفظ رضایت و وفاداری مشتری با حل موثر و موثر شکایات کمک کند.

 ISO 10003 شامل راهنمایی در مورد حل اختلافات مربوط به شکایات مربوط به محصول و خدمات است که به طور رضایت‌بخشی حل نمی‌شود. این استاندارد می‌تواند به کاهش نارضایتی مشتری ناشی از شکایات حل‌نشده کمک کند.

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام