رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت هتل داری

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت هتل داری
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مدیریت هتل داری

مخاطبان :

مدیران هتل – متصدیان پذیرش هتل- کارکنان هتل – دانشجویان رشته های مدیریت هتل داری و جهانگردی

هدف :

آشنایی و ارتقای دانش و آگاهی در رابطه با اصول مدیریتی بخش های مختلف هتل – شیوه های پذیرش در هتل و وظایف کارکنان هتل

محتوای دوره :


آشنایی با تاریخچه هتل داری
آشنایی با تاریخچه هتل
آشنایی با ساختار سازمانی و ماهیت انواع واحدهای اقامتی
آشنایی با اصول مدیریت بخش های گوناگون هتل و ارتباط بین بخش ها
آشنایی با اصول پذیرش مهمانان
آشنایی با اصول و روابط در هتل ها
آشنایی با شیوه پذیرش مهمان
آشنایی با روانشناسی هتل داری
آشنایی با روابط عمومی در هتل ها
آشنایی با اجزاء و مولفه های فرآیند پذیرش
آشنایی با سازمان دهی پذیرش هتل
آشنایی با روش های مدیریت هتل
آشنایی با روش های روش های رزرواسیون
آشنایی با زبان بدن در مذاکرات مدیران هتل
آشنایی با نحوه اجرای تکنیک های افزایش فروش در هتل
آشنایی با مهارت های حرفه ای کارمند پذیرش
آشنایی با وظایف متصدی پذیرش هتل
آشناییبا ظاهر و نمای مناسب کارکنان

محل برگزاری :
آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام