رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت هتل داری

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت هتل داری
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مدیریت هتل داری

مخاطبان :

مدیران هتل – متصدیان پذیرش هتل- کارکنان هتل – دانشجویان رشته های مدیریت هتل داری و جهانگردی

هدف :

آشنایی و ارتقای دانش و آگاهی در رابطه با اصول مدیریتی بخش های مختلف هتل – شیوه های پذیرش در هتل و وظایف کارکنان هتل

محتوای دوره :


آشنایی با تاریخچه هتل داری
آشنایی با تاریخچه هتل
آشنایی با ساختار سازمانی و ماهیت انواع واحدهای اقامتی
آشنایی با اصول مدیریت بخش های گوناگون هتل و ارتباط بین بخش ها
آشنایی با اصول پذیرش مهمانان
آشنایی با اصول و روابط در هتل ها
آشنایی با شیوه پذیرش مهمان
آشنایی با روانشناسی هتل داری
آشنایی با روابط عمومی در هتل ها
آشنایی با اجزاء و مولفه های فرآیند پذیرش
آشنایی با سازمان دهی پذیرش هتل
آشنایی با روش های مدیریت هتل
آشنایی با روش های روش های رزرواسیون
آشنایی با زبان بدن در مذاکرات مدیران هتل
آشنایی با نحوه اجرای تکنیک های افزایش فروش در هتل
آشنایی با مهارت های حرفه ای کارمند پذیرش
آشنایی با وظایف متصدی پذیرش هتل
آشناییبا ظاهر و نمای مناسب کارکنان

محل برگزاری :
آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام