رفتن به محتوا

دوره آموزشی
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500:2012

خانه » دوره های آموزشی » آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500:2012
تاریخ برگزاری : 14 دی 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
دوره آموزشی آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه ISO21500:2012

  ایزو 21500 به عنوان راهنمایی برای مدیریت پروژه می تواند توسط سازمان های مختلف از جمله سازمان های دولتی  خصوصی یا غیر انتفاعی و برای هرنوع پروژه ای بدون در نظر گرفتن پیچیدگی ، اندازه و طول مدت انجام آن مورد استفاده قرار می گیرد. اولین ورژن این استاندارد در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و آخرین ورژن آن در سال ۲۰۲۱ منتشر گردید. ایزو 21500 مفاهیم و فرآیندهایی را به شکل دقیق توصیف می کند که برای شکل دادن به اقدام بهینه در مدیریت پروژه مورد توجه هستند.

این استاندارد بین المللی راهنمایی در مورد مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می دهد که برای اجرای پروژه ها اهمیت دارد و بر آنها تأثیر می گذارد. اهداف استاندارد ایزو 21500 بین المللی شامل موارد ذیل می باشد:

 • مدیران ارشد و حامیان پروژه برای درک بهتر اصول و عملکرد مدیریت پروژه و کمک به مدیران پروژه، تیم های مدیریت پروژه و تیم پروژه، حمایت و راهنمایی مناسب را ارائه می دهند.
 • مدیران پروژه، تیم‌های مدیریت پروژه و اعضای تیم پروژه، به طوری که آن‌ها مبنایی مشترک برای مقایسه استانداردهای پروژه و اعمال خود با دیگران دارند.
 • توسعه دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانی برای استفاده در توسعه استانداردهای مدیریت پروژه، که در سطح اصلی با دیگران سازگارهستند .
 • توسعه‌دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانی می‌توانند با استفاده از این استاندارد ، مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه را با دیگر استانداردهای موجود انطباق دهند.

مخاطبان دوره آموزشی ایزو 21500 شامل موارد زیر هستند ، اما محدود به موارد زیر نمی شوند:

 • شاغلان و متخصصان مدیریت پروژه
 • مدیران اجرایی ، مدیران ارشد ، حامیان مالی و سایر نهادهای حاکمیتی که بر پروژه ها ، برنامه ها نظارت می کنند.
 • ذینفعان پروژه و برنامه
 • دانشگاهیان
 • توسعه دهندگان استانداردهای ملی ، استانداردهای سازمانی ، استانداردهای صنعت و سیاست عمومی
 • کاربران هر یک از استانداردهای مدیریت پروژه ، برنامه و نمونه کارها که توسط ISO/TC 258 تهیه شده است.

استاندارد ISO 21500 مبنایی مشترک پیش روی مدیران پروژه، تیم‌های مدیریت پروژه و اعضای تیم‌های پروژه قرار می‌دهد تا بر اساس آن استانداردها و شیوه‌های پروژه خود را با استاندارد منطبق کنند.  برخی از تعاریف مهم در این استاندارد به شرح زیر می باشد:

تعریف پروژه :

پروژه مجموعه واحدی از فرآیندهای متشکل از فعالیت های هماهنگ و کنترل شده با تاریخ های شروع و پایان است که برای دستیابی به اهداف پروژه انجام می شود. اگرچه بسیاری از پروژه ها ممکن است شبیه به هم به نظر برسند، هر پروژه منحصربه فرد است. هر پروژه شروع و پایان مشخصی دارد و به مراحل متعددی تقسیم می شود. پروژه دارای نقطه شروع و پایان است.

تعریف مدیریت پروژه : مدیریت پروژه عبارت است از : کاربرد روش ها ، ابزارها ، تکنیک ها و شایستگی ها برای یک پروژه است. مدیریت پروژه شامل ادغام مراحل مختلف چرخه عمر پروژه هاست.

چرخه عمر پروژه :

مجموعه مراحل تعریف شده از غاز تا پایان پروژه، چرخه عمر پروژه نامیده می شود.

تدوین برنامه های پروژه :

هدف از تدوین برنامه های پروژه مستندسازی موارد زیر است :

 • چرا پروژه در حال انجام است
 • چه چیز ارائه خواهد شد و توسط چه کسی
 • چگونه ارائه خواهد شد
 • چه هزینه ای خواهد داشت
 • پروژه چگونه مستقر ، کنترل و بسته خواهد شد.

در این استاندارد به شایستگی کارکنان پروژه هم پرداخته شده است. کارکنان پروژه بایستی شایستگی هایی را در اصول و فرآیندهای مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف خرد و کلان پروژه کسب کنند.

هر تیم پروژه نیاز به افراد شایسته ای دارد که قادر به استفاده از دانش و تجربه خود برای فراهم کردن اقلام قابل تحویل پروژه باشند. هر گونه فاصله میان شایستگی موجود و مطلوب تیم پروژه می تواند ریسک هایی را به پروژه تحمیل کند ، از این رو لازم است مورد توجه قرار گیرد.

شایستگی های مدیریت پروژه به ۳ دسته تقسیم می شوند :

الف ) شایستگی های فنی : آشنایی با  اصطلاحات فنی، مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه، که در این استاندارد شرح داده شده اند. همراه

ب ) شایستگی رفتاری :  مربوط به روابط شخصی طبق مرزهای تعریف شده ی  پروژه 

ج) شایستگی محتوایی : مربوط به مدیریت پروژه داخل محیط سازمانی و محیط خارجی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام