رفتن به محتوا

دوره آموزشی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

خانه » دوره های آموزشی » ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

عنوان دوره : ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015

مخاطبان :

مشاورین و ممیزین داخلی سیستم های مدیریتی

هدف دوره :

آشنایی و ارتقای توان ممیزان داخلی و شخص ثالث

• بررسی الزامات استاندارد ISO 9001:2015

• شرح تغییرات الزامات استاندارد نسبت به استاندارد ISO 9001:2015

• آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبق ISO 19011:2018

• آشنایی با انواع ممیزی از جمله ممیزی داخلی و خارجی

• آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی

• آشنایی با اصول ممیزی

• آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی

• آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی

• شناسایی و ثبت اهداف ممیزی، برنامه

• تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ی ممیزی

• اصول تدوین برنامه ممیزی

• شناسایی منابع برنامه ممیزی

• پایش یک برنامه ممیزی

• بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

• اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات ممیزیو روانشناسی ممیزی

• جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق ها

• پیگیری عدم انطباق های ممیزی و اقدامات اصلاحی

• ارزیابی صلاحیت ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین

محل آموزش :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام