رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مهندسی فروش

خانه » دوره های آموزشی » مهندسی فروش
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
مهندسی فروش

مخاطبان :

مدیران – مدیران فروش تمامی سازمان ها – کارشناسان بازاریابی در سازمان ها – دانشجویان رشته های بازاریابی – مدیریت و تمامی افراد علاقه مند

محتوای دوره :

اصول بازاریابی و فروش
هدف گذاری سالیانه و دوره ای فروش
ابزارهای تشویقی افزایش فروش
استراتژی های رشد فروش و افزایش سهم بازار
آشنایی با اخلاق حرفه ای فروش
بررسی اهمیت مهندسی فروش در سازمان
روش های مناسب تبلیغات و برند سازی
استفاده از زبان بدن برای افزایش فروش
آشنایی با انواع مشتری
آشنایی با فرآیند فروش
برنامه ریزی و ساماندهی نیروهای فروش
کاربرد ارتباطات در فروش
مدیریت شکایات مشتریان
استراتژی های قیمت گذاری
روش های پیش بینی فروش در شرایط مختلف

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام