رفتن به محتوا

دوره آموزشی
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

عنوان : تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارمندان تمامی سازمان های آموزشی – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی – کارشناسان آموزش سازمان ها

هدف :

ارتقای دانش و علم کارکنان سازمان جهت ارتقای سازمان ها از لحاظ علمی – کیفی و کمی

محتوای دوره :

آشنایی با اهداف نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
آشنایی با ضرورت آموزش سازمانی
آشنایی با روش ها و الگوهای نیازسنجی
آشنایی با نحوه نیازسنجی آموزشی
تعیین نیازهای آموزشی مناسب برای کارکنان
آشنایی با انواع روش های نیازسنجی کارکنان از جمله : الگوهای هدف محور – تکنیک های ایجاد توافق – تکنیک های مسئلهمحور – روش های ترکیبی – تکنیک دلفی
آشنایی با نحوه فرآیند های آموزشی
آشنایی با پایش فرآیند های آموزشی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام