رفتن به محتوا

دوره آموزشی
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

عنوان : تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارمندان تمامی سازمان های آموزشی – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی – کارشناسان آموزش سازمان ها

هدف :

ارتقای دانش و علم کارکنان سازمان جهت ارتقای سازمان ها از لحاظ علمی – کیفی و کمی

محتوای دوره :

آشنایی با اهداف نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
آشنایی با ضرورت آموزش سازمانی
آشنایی با روش ها و الگوهای نیازسنجی
آشنایی با نحوه نیازسنجی آموزشی
تعیین نیازهای آموزشی مناسب برای کارکنان
آشنایی با انواع روش های نیازسنجی کارکنان از جمله : الگوهای هدف محور – تکنیک های ایجاد توافق – تکنیک های مسئلهمحور – روش های ترکیبی – تکنیک دلفی
آشنایی با نحوه فرآیند های آموزشی
آشنایی با پایش فرآیند های آموزشی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام