رفتن به محتوا

دوره آموزشی
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

خانه » دوره های آموزشی » تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان
تاریخ برگزاری : 23 آذر 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
تکنیک های نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی کارکنان

محتوای دوره :

  • آشنایی با اهداف نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
  • آشنایی با ضرورت آموزش سازمانی
  • آشنایی با روش ها و الگوهای نیازسنجی
  • آشنایی با نحوه نیازسنجی آموزشی
  • تعیین نیازهای آموزشی مناسب برای کارکنان
  • آشنایی با انواع روش های نیازسنجی کارکنان از جمله : الگوهای هدف محور – تکنیک های ایجاد توافق – تکنیک های مسئلهمحور – روش های ترکیبی – تکنیک دلفی
  • آشنایی با نحوه فرآیند های آموزشی
  • آشنایی با پایش فرآیند های آموزشی

مخاطبان :

مدیران و کارمندان تمامی سازمان های آموزشی – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی – کارشناسان آموزش سازمان ها

هدف :

ارتقای دانش و علم کارکنان سازمان جهت ارتقای سازمان ها از لحاظ علمی – کیفی و کمی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام