رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مرتبط با روانشناسی

خانه » دوره های آموزشی » مرتبط با روانشناسی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مرتبط با روانشناسی

دوره های مرتبط با روانشناسی:


1- دوره عمومی آشنایی با تنش های شغلی و راهکارهای مدیریتی

2- دوره کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

3- دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

4-دوره مدیریت خشم

5- دوره برقراری ارتباط موثر

6- ارائه راهکارهایی روانشناسی مثبت در محیط کار برای خلق محیط کاری سالم

7-دوره کنترل خشم و اضطراب

8- محیط کاری سالم

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام