رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مرتبط با روانشناسی

خانه » دوره های آموزشی » مرتبط با روانشناسی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مرتبط با روانشناسی

دوره های مرتبط با روانشناسی:


1- دوره عمومی آشنایی با تنش های شغلی و راهکارهای مدیریتی

2- دوره کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

3- دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

4-دوره مدیریت خشم

5- دوره برقراری ارتباط موثر

6- ارائه راهکارهایی روانشناسی مثبت در محیط کار برای خلق محیط کاری سالم

7-دوره کنترل خشم و اضطراب

8- محیط کاری سالم

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام