رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مرتبط با روانشناسی

خانه » دوره های آموزشی » مرتبط با روانشناسی
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مرتبط با روانشناسی

دوره های مرتبط با روانشناسی:


1- دوره عمومی آشنایی با تنش های شغلی و راهکارهای مدیریتی

2- دوره کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

3- دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

4-دوره مدیریت خشم

5- دوره برقراری ارتباط موثر

6- ارائه راهکارهایی روانشناسی مثبت در محیط کار برای خلق محیط کاری سالم

7-دوره کنترل خشم و اضطراب

8- محیط کاری سالم

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام