رفتن به محتوا

دوره آموزشی
دوره های گروه آموزش

خانه » دوره های آموزشی » دوره های گروه آموزش
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
دوره های گروه آموزش

دوره های گروه آموزش:


1- تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999

2- تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنان

3- تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO 29990:2010

4- الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام