رفتن به محتوا

دوره آموزشی
دوره های گروه آموزش

خانه » دوره های آموزشی » دوره های گروه آموزش
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
دوره های گروه آموزش

دوره های گروه آموزش:


1- تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999

2- تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنان

3- تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO 29990:2010

4- الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام