رفتن به محتوا

دوره آموزشی
کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

خانه » دوره های آموزشی » کنترل خشم و اضطراب در محیط کار
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

عنوان : دوره کنترل خشم و اضطراب در محیط کار

مخاطبان :

مدیران و کارمندان تمامی سازمان ها – افراد مشاور – روان شناس و روان پزشک – دانشجویان رشته های روانشناسی – علوم اجتماعی و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

آشنایی با انواع خشم و اضطراب و نحوه کنترل بهتر آن ها و تلاش در جهت برطرف کردن خشم و اضطراب

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم خشم
آشنایی با انواع خشم از جمله :
خشم منفعل
خشم پرخاشگرانه
خشم مثبت یا جسارتی
خشم قصاصی
خشم خود درگیری
خشم سازنده
خشم همیشگی
خشم انتقادی
خشم پارانویایی
خشم بر پایه خجالت
آشنای با منابع تولید خشم
آشنایی با راهکارهای کنترل خشم
آشنایی با راه هایی برای حفظ آرامش
آشنایی با روش های کنترل خشم به روش مانترا
آشنایی با مفهوم اضطراب
آشنایی با انواع اضطراب
آشنایی با علل اضطراب از جمله :
عوامل زیست شناختی و جسمانی
عوامل محیطی و اجتماعی
عوامل ژنتیکی و ارثی
اضطراب مرضی
آشنایی با انواع اختلالات اضطرابی از جمله :
آشنایی با اختلال اضطراب فراگیر Generalized Anxiety Disorder
آشنایی با اختلالوحشتزدگی و هراسPanic Disorder
اختلال اضطراب اجتماعی Social Phobia
آشنایی با اختلال وسواس Obsessive-compulsive Disorder
آشنایی اختلال تنش زای پس از رویداد PTSD: Post Troumatic Stress Disorder
آشنایی با راه های پیشگیری از اضطراب
آشنایی با رژیم غذایی سالم و تاثیر آن در کنترل اضطراب
آشنایی با نحوه تاثیر ورزش بر کنترل اضطراب
آشنایی با افزایش اعتماد به نفس و کنترل
آشنایی با حمایت اجتماعی
آشنایی با کسب اطلاعات در مورد شرایط تنش زا
آشنایی با تاثیر خنده بر کنترل اضطراب و فشارروانی
آشنایی با روش های درمان اضطراب

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام