رفتن به محتوا

دوره آموزشی
رد پای کربنISO 14067

خانه » دوره های آموزشی » رد پای کربنISO 14067
تاریخ برگزاری : 16 بهمن 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
Error: the field format must contains "%s".
دوره آموزشی رد پای کربن ISO 14067

رد پای کربن محصول ابزاری است که برای اندازه گیری ، مدیریت و گزارش انتشار گازهای گلخانه ای استفاده می شود. این امر مستقیماً روی گرم شدن کره زمین تمرکز دارد. رد پای کربن محصولات توسط موسسات مجاز اندازه گیری می شود. رقابت و شهرت مشاغلاین کار به منظور افزایش ظرفیت و انجام تعهدات ناشی از مقررات قانونی ، این کار را می طلبد.

محتوا دوره:

 • مقدمه و تاریخچه ردپای کربن
 • رد پای کربن و توسعه پایدار
 • انواع ردپای کربن )محصول و خدمات(
 • اهداف و مزایای ردپای کربن
 • فلوچارت مراحل انجام محاسبات ردپای کربن
 • معرفی ابزارها و نرمافزارهای محاسبه ردپای کربن
 • معرفی استاندارد ISO 14067
 • معرفی تکنیکهای کاهش انتشار و روشهای حذف یا کاهش ردپای کربن

مخاطبان دوره:

 • مدیران و کارکنان شرکت های صنعتی – تولیدی
 • مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو
 • دانشجویان رشته های مهندسی محیط زیست– ایمنی و بهداشت شغلی
 • همه ی افراد علاقه مند

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام