محتوای دوره تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنانReviewed by مدیریت سایت on Apr 29Rating:

عنوان : تكنیک های نيازسنجي، برنامه ريزي آموزشی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارمندان تمامی سازمان های آموزشی – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی – کارشناسان آموزش سازمان ها

هدف :

ارتقای دانش و علم کارکنان سازمان جهت ارتقای سازمان ها از لحاظ علمی – کیفی و کمی

محتوای دوره :
آشنایی با اهداف نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
آشنایی با ضرورت آموزش سازمانی
آشنایی با روش ها و الگوهای نیازسنجی
آشنایی با نحوه نیازسنجی آموزشی
تعیین نیازهای آموزشی مناسب برای کارکنان
آشنایی با انواع روش های نیازسنجی کارکنان از جمله : الگوهای هدف محور – تکنیک های ایجاد توافق – تکنیک های مسئلهمحور – روش های ترکیبی – تکنیک دلفی
آشنایی با نحوه فرآیند های آموزشی
آشنایی با پایش فرآیند های آموزشی

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی