درباره AccrediaReviewed by مدیریت سایت on Apr 20Rating:

سازمان اعتباربخشی ملی Accredia

Accredia توسط دولت ایتالیا منصوب به تایید صلاحیت، استقلال و بی طرفی از سازمان های ارزیابی سازگاری (CABs) که تایید انطباق با استانداردهای کالا و خدمات است.همه کشورهای اروپایی دارای مجوز رسمی هستند که مطابق با الزامات مقررات EC 765/2008 و با استاندارد بین المللی ISO / IEC 17011 عمل می کند.

اعتباربخشی صلاحیت، استقلال و بی طرفی صدور گواهینامه، بازرسی، تأییدیه ها، آزمایشگاه ها و کالیبراسیون را تایید می کند؛ اعتباربخشی آنها را برای ارزیابی انطباق کالاها و خدمات با قوانین تعیین شده توسط استانداردهای داوطلبانه و واجد شرایط تضمین می کند.

Accredia یک انجمن شناخته شده است که به صورت غیر انتفاعی تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی است که مرجع ملی برای اعتباربخشی است.

Accredia دارای سه بخش – صدور گواهینامه و بازرسی، آزمایشگاه های آزمایشگاهی و آزمایشگاه های کالیبراسیون است و نظارت مستمر و کامل تمامی CAB های معتبر را انجام می دهد.

نقش Accredia

مجوز رسمی برای منافع عمومی است که اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده توسط CAB قابل اعتماد است.

Accredia به عنوان یک شخص ثالث مستقل، اطمینان حاصل می کند که CAB های مجاز استانداردها را رعایت می کنند و گواهینامه های مربوط به انطباق آنها حفاظت از محیط زیست و سلامت و ایمنی شهروندان را تضمین می کند.

استفاده از نهادها، کسب و کارها و مصرف کنندگان خدمات معتبر ارزیابی انطباق اعتماد به کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات موجود در بازار را تقویت می کند.

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو