رفتن به محتوا

دوره های آموزشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
خانه » دوره های آموزشی
اتمام دوره
دوره آموزشی آشنايي با نظام آراستگی محیط کار 5S

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار 5S

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
اتمام دوره
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
اتمام دوره
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
مبانی ارگونومی و آنتروپومتری

مبانی ارگونومی و آنتروپومتری

ساعت
اتمام دوره
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی ایمنی و کیفیت در زنجیره تأمین غذا

دوره آموزشی ایمنی و کیفیت در زنجیره تأمین غذا

ساعت
اتمام دوره
دوره مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت

گروه آموزشی

شیوه برگزاری دوره: