ISO 10006:2017 - مدیریت کیفیت در پروژه‌هاReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ISO 10006:2017 رهنمودهایی برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه‌ها ارایه می‌دهد.

این امر برای سازمان‌هایی که بر روی پروژه‌های پیچیده، کوچک یا بزرگ، پروژه‌های کوتاه یا بلند مدت، در محیط‌های مختلف کار می‌کنند، و بدون توجه به نوع محصول / خدمات یا فرآیند درگیر، با هدف ارضای اهداف پروژه با معرفی مدیریت کیفیت در پروژه‌ها، قابل‌اجرا می‌باشد.

ISO 10006:2017 راهنما برای خود مدیریت پروژه نیست. راهنما در مورد کیفیت در فرایندهای مدیریت پروژه در این سند ارائه شده‌است. راهنما برای مدیریت پروژه و فرایندهای مربوطه در ISO 21500 گنجانده شده‌است.

ISO10006 مربوط به مفاهیم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها و سیستم‌های مدیریت کیفیت در پروژه‌ها است. این موارد با توجه به موارد زیر به طور جداگان جداگانه متمایز می‌شوند.

مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل:

سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها: بند ۴

مسئولیت مدیریت در پروژه ها : بند ۵

مدیریت منابع در پروژه ها : بند ۶

تحقق محصول / خدمات در پروژه ها : بند ۷

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود در پروژه : بند ۸

سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها عبارتند از:

ویژگی های پروژه: بند ۴-۱

اصول مدیریت کیفیت در پروژه ها : بند ۴-۲

فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه : بند ۴-۳

یک برنامه کیفیت برای پروژه : بند ۴-۴

گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو