رفتن به محتوا

گواهینامه غذای حیوانات و دام

گواهینامه غذای حیوانات و دام


گواهینامه ایزو 34700: مدیریت رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی

همواره مساله رفاه حیوانات و حفظ حقوق آن‌ها در زنجیره تأمین مواد غذایی، موضوعی مورد بحث بوده است. برای حفظ حقوق حیوانات و تضمین کیفیت مواد غذایی، استفاده از استانداردهای مختلفی در زنجیره تأمین مواد غذایی الزامی است. یکی از این استانداردها، گواهینامه ایزو 34700 است که به مدیریت رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی می‌پردازد. با استفاده از این استاندارد، سازمان‌های مختلف در زنجیره تأمین مواد غذایی می‌توانند ضمن رعایت حقوق حیوانات، کیفیت مواد غذایی را افزایش دهند و از نظر رفاه حیوانات در بهبود شرایط زنجیره تأمین مواد غذایی، تلاش کنند. در این مقاله به بررسی گواهینامه ایزو 34700 به‌عنوان یکی از استانداردهای مواد غذایی و نحوه استفاده از آن در زنجیره تأمین مواد غذایی، پرداخته می‌شود.

درباره ایزو 34700

گواهینامه ایزو 34700 که به مدیریت رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی می‌پردازد، در سال 2016 توسط سازمان بین‌المللی استانداردها (ISO) منتشر شد. این استاندارد به منظور حفظ حقوق حیوانات و بهبود شرایط زنجیره تأمین مواد غذایی ایجاد شده است.

گواهینامه ایزو 34700، با توجه به اهمیت رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی و تأثیر آن بر کیفیت مواد غذایی، با همکاری سازمان‌های مختلف در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی، طراحی شد. این استاندارد شامل الزامات کلی و راهنمایی برای سازمان‌های مختلف در زنجیره تأمین مواد غذایی است که با استفاده از آن، می‌توان تضمین کرد که حیوانات مورد استفاده در زنجیره تأمین مواد غذایی، به صورت اخلاقی و با رعایت رفاه حیوانات، پرورش داده و به کشتار رسیده‌اند.

استفاده از گواهینامه ایزو 34700، باعث بهبود شرایط زنجیره تأمین مواد غذایی و کاهش خطرات مربوط به نواقص کیفیت مواد غذایی می‌شود. عنوان دقیق این استاندارد به شکل زیر است:
Animal welfare management — General requirements and guidance for organizations in the food supply chain و مترادف فارسی آن را می‌توان به این شکل ارائه داد: مدیریت رفاه حیوانات – الزامات کلی و راهنمایی برای سازمان‌های زنجیره تأمین مواد غذایی.

مدیریت رفاه حیوانات به چه معناست؟

مدیریت رفاه حیوانات به معنای ایجاد و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌هایی است که به حفظ و ارتقای سطح رفاه حیوانات در زمان پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار آن‌ها کمک می‌کند. این مدیریت شامل بررسی و ارزیابی شرایط زیستی و رفتاری حیوانات، تدابیر احتیاطی در برابر بیماری‌ها و مصدومیت‌ها، محافظت از حقوق حیوانات، آموزش و آگاهی سازی کارکنان و دیگر مشارکت کنندگان در زنجیره تأمین مواد غذایی و … می‌شود. به طور کلی، مدیریت رفاه حیوانات بهبود شرایط زندگی حیوانات و کاهش خطرات مربوط به کیفیت مواد غذایی را تضمین می‌کند.

سند ایزو 34700 شامل چه بخش‌ها و موضوعاتی است؟

گواهینامه ایزو 34700 شامل چهار بخش اصلی است:

 • الزامات کلی: این بخش شامل زیربخش‌های زیر است؛
  • o       – تعریف واژگان
  • o       – اهداف و کاربردهای استاندارد
  • o       – محدوده و تأثیر استاندارد
  • o       – الزامات قانونی و اخلاقی
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات: این بخش شامل زیربخش‌های زیر است؛
  • o       – مدیریت مسئولیت‌ها و اختیارات
  • o       – برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها
  • o       – نظارت و بازرسی
  • o       – ارزیابی عملکرد
 • راهنمایی برای توسعه سیستم مدیریت رفاه حیوانات: این بخش شامل زیربخش‌های زیر است؛
  • o       – تعریف اهداف و اولویت‌ها
  • o       – تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات
  • o       – طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌ها
  • o       – نظارت و بازرسی
 • راهنمایی سنجش و ارزیابی سیستم مدیریت رفاه حیوانات؛ این بخش شامل زیربخش‌های زیر است؛
  • o       – تعریف شاخص‌ها و معیارهای سنجش
  • o       – روش‌های ارزیابی
  • o       – ارزیابی عملکرد و بهبود روند

هر یک از این بخش‌ها شامل موضوعات مختلفی هستند که در بالا صورت‌بندی عمومی آن‌ها را ارائه دادیم.

ایزو 34700 چه الزاماتی دارد؟

برخی از الزامات ایزو 34700 عبارت‌اند از:

 • رعایت حقوق حیوانات در همه مراحل زنجیره تأمین مواد غذایی، از جمله پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار.
 • اطمینان از اینکه حیوانات در شرایط زیستی و رفتاری مناسب پرورش داده می‌شوند.
 • اطمینان از اینکه حیوانات در طول زمان پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار، به سطح رفاه حیوانات مناسبی دست یافته‌اند.
 • آموزش کارکنان در خصوص رفاه حیوانات و تأثیر آن بر کیفیت مواد غذایی.
 • ایجاد سیستم مدیریتی برای رصد و ارزیابی رفاه حیوانات.
 • استفاده از روش‌های مناسب برای کنترل بیماری‌ها و مصدومیت‌ها در حیوانات.
 • تضمین اینکه حیوانات به یک محیط زیست سالم و پاک دسترسی داشته باشند.
 • توجه به نیازهای حیوانات و ایجاد برنامه‌های مناسب برای تأمین نیازهای آن‌ها.

این الزامات تنها بخشی از الزامات گواهینامه ایزو 34700 هستند که برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی ایجاد شده‌اند.

مفاهیم اصلی ایزو 34700 چه هستند؟

مفاهیم اصلی گواهینامه ایزو 34700 عبارتند از:

 • رفاه حیوانات: مفهومی که به بهبود شرایط زندگی و کاهش رنج حیوانات اشاره دارد.
 • زنجیره تأمین مواد غذایی: فرآیندی که شامل تولید، پرورش، خرید، حمل و نقل، ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع مواد غذایی است.
 • مدیریت رفاه حیوانات: فرآیندی که شامل تعیین و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌هایی است که به حفظ و ارتقای سطح رفاه حیوانات در زمان پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار آن‌ها کمک می‌کند.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات: سیستمی که برای رصد، ارزیابی و بهبود شرایط رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی طراحی شده است.
 • الزامات کلی: الزاماتی که برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی در نظر گرفته شده‌اند.
 • راهنمایی برای توسعه سیستم مدیریت رفاه حیوانات: راهنمایی‌هایی برای طراحی و اجرای سیستم مدیریت رفاه حیوانات در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف.
 • راهنمایی برای سنجش و ارزیابی سیستم مدیریت رفاه حیوانات: راهنمایی‌هایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت رفاه حیوانات در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف.

این مفاهیم اصلی، پایه و اساس گواهینامه ایزو 34700 برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی هستند.

«اگر ما نتوانیم عدالت را برای حیوانات اجرا کنیم پس نمی‌توانیم نسبت به بشریت هم عادل باشیم». سموئل جانسون.

رعایت حقوق حیوانات شامل چه مواردی است؟

رعایت حقوق حیوانات به معنای احترام به دیگران و احترام به جانوران است که در زنجیره تأمین مواد غذایی به چندین شکل می‌تواند انجام شود. به عنوان مثال:

 • حفاظت از شرایط زندگی حیوانات: این مورد شامل ارائه آب، غذا، فضای کافی و شرایط بهداشتی مناسب برای حیوانات است.
 • محدود کردن استفاده از داروها و مواد شیمیایی: برخی از مواد شیمیایی و داروها می‌توانند برای حیوانات مضر باشند، بنابراین استفاده از آنها باید محدود شود.
 • ایجاد شرایط برای زندگی طبیعی حیوانات: برخی از حیوانات به دلیل اینکه محیط طبیعی آنها در خطر است، در محیط‌هایی نگهداری می‌شوند. در این شرایط باید سعی شود شرایطی را فراهم کنیم که به حیوانات اجازه دهند رفتار طبیعی خود را انجام دهند.

در زنجیره تأمین مواد غذایی، رعایت حقوق حیوانات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • انتخاب منابع پایدار: این مورد شامل انتخاب منابع مواد غذایی از مزارع و فروشندگانی است که به حقوق حیوانات اهمیت می‌دهند و به سلامت آنها توجه می‌کنند.
 • استفاده از روش‌های نگهداری حیوانات به دوستانه: مانند نگهداری در فضایی مناسب، ارائه غذا و آب به موقع، ایجاد شرایط بهداشتی مناسب و غیره.
 • حمایت از حقوق حیوانات در تمام مراحل تولید و توزیع مواد غذایی: این مورد شامل مراحل بسته‌بندی، حمل و نقل و فروش مواد غذایی است.

در کل، رعایت حقوق حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی به منظور حفاظت از سلامت حیوانات و ارائه مواد غذایی با کیفیت و ایمن به مصرف‌کنندگان است.

«حیوانات نیز مانند ما، احساس درد، ترس، خوشحالی و شادی دارند، بنابراین نباید آن‌ها را به عنوان اشیاء در نظر گرفت». – جیمز کریک.

انواع سیستم مدیریت رفاه حیوانات چیست؟

بعضی از سیستم‌های مدیریت رفاه حیوانات که در بخش‌های مختلف صنایع و در کشورهای مختلف به کار می‌روند شامل موارد زیر می‌شوند:

 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در کشتارگاه‌ها: این سیستم شامل برنامه‌ها و رویه‌هایی است که طی آنها تلاش می‌شود تا شرایط کشتار حیوانات بهبود یابد و رفاه حیوانات در این فرآیند حفظ شود.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در حمل‌و‌نقل حیوانات: این سیستم شامل برنامه‌ها، رویه‌ها و قوانینی است که به منظور حفظ رفاه حیوانات در فرآیند حمل و نقل آنها به کار گرفته می‌شود.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در پرورشگاه‌ها: این سیستم شامل برنامه‌ها و رویه‌هایی است که به منظور بهبود شرایط زندگی حیوانات در پرورشگاه‌ها و ارتقای سطح رفاه آنها به کار گرفته می‌شود.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در باغ‌های وحش: این سیستم شامل برنامه‌ها و رویه‌هایی است که به منظور بهبود شرایط زندگی و رفاه حیوانات در باغ‌های وحش و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان به کار گرفته می‌شود.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات برای حیوانات خانگی: این سیستم شامل برنامه‌ها و رویه‌هایی است که به منظور بهبود شرایط زندگی و رفاه حیوانات خانگی و ارتقای سطح دیدگاه جامعه نسبت به نگهداری حیوانات به کار گرفته می‌شود.

این سیستم‌ها به منظور حفاظت و ارتقای سطح رفاه حیوانات به کار می‌روند. برخی دیگر از انواع سیستم مدیریت رفاه حیوانات عبارتند از:

 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در مزارع صنعتی: این سیستم شامل بخش‌هایی از جمله سیاست‌ها و رویه‌هایی برای بهبود شرایط نگهداری و تغذیه حیوانات، ایمنی و بهداشت حیوانات و کاهش استفاده از داروهای پزشکی و غیره است.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی: این سیستم شامل بخش‌هایی از جمله سیاست‌ها و رویه‌هایی برای کاهش استفاده از حیوانات در آزمایشات، استفاده از روش‌های بدون حیوان، نگهداری حیوانات در شرایط بهداشتی و رفاهی مناسب و غیره است.
 • سیستم مدیریت رفاه حیوانات در پارک‌های حیوانات: این سیستم شامل بخش‌هایی از جمله سیاست‌ها و رویه‌هایی برای نگهداری و پرورش حیوانات در شرایط طبیعی، ارائه غذا و آب به موقع، ایجاد شرایط بهداشتی و رفاهی مناسب و غیره است.

در کل، سیستم مدیریت رفاه حیوانات برای بهبود شرایط زندگی و رفاه حیوانات در محیط‌های مختلف استفاده می‌شود.

«ما از آنجا که مسئولیت داریم، باید به بی‌گناهی کسانی که نمی‌توانند خودشان را دفاع کنند، احترام بگذاریم و به آن‌ها کمک کنیم». – آلبرت انیشتین.

شیوه اجرای ایزو 34700 چیست؟

به طور کلی، شیوه اجرای استاندارد ISO 34700 شامل موارد زیر است:

 • ایجاد تیم مدیریت رفاه حیوانات در سازمان
 • بررسی فرآیندهای مدیریت رفاه حیوانات در سطح سازمان
 • تعیین اهداف و نقاط قوت و ضعف فعلی در مدیریت رفاه حیوانات
 • تدوین چارچوبی برای مدیریت رفاه حیوانات در سطح سازمان
 • اجرای پلان‌های عملیاتی جهت بهبود مدیریت رفاه حیوانات
 • بررسی و ارزیابی دوره‌ای برای ارزیابی عملکرد مدیریت رفاه حیوانات

در نهایت هم به تناسب نیازهای سازمان، ارائه آموزش‌های لازم برای مدیران و کارکنان سازمان در زمینه مدیریت رفاه حیوانات، لازم است.

«هیچ کس نمی‌تواند به طور معقولی باور کند که همه رفاه بشر را بر رفاه حیوانات ترجیح می‌دهند». – پیتر سینگر.

مزایای ایزو 34700 چیست؟

مزایای استفاده از گواهینامه ایزو 34700 برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی عبارتند از:

 • بهبود شرایط زندگی حیوانات در مراحل مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی.
 • کاهش رنج حیوانات در زمان پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار آن‌ها.
 • ارتقای سطح رفاه حیوانات در زمان پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار آن‌ها.
 • افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات حاصل از حیواناتی که با رعایت حقوق حیوانات پرورش داده شده‌اند.
 • کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های حیوانی و انسانی و بهبود سلامت و بهداشت عمومی.
 • ارتقای اعتبار و شهرت سازمان‌ها و شرکت‌هایی که رعایت حقوق حیوانات را به عنوان اولویت خود قرار می‌دهند.
 • ایجاد فرهنگی برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی.

با رعایت حقوق حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی، بهداشت و سلامت عمومی نیز بهبود می‌یابد و اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات حاصل از حیواناتی که با رعایت حقوق حیوانات پرورش داده شده‌اند، افزایش می‌یابد.

استانداردهای مشابه با ایزو 34700 چه هستند؟

برخی از استانداردهای مشابه با ایزو 34700 که برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی طراحی شده‌اند، عبارتند از:

استانداردGlobal Animal Partnership (GAP) : یک استاندارد بین المللی در زمینه حفظ رفاه حیوانات در صنعت گوشت است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی با همین نام تاسیس شده است. این استاندارد شامل ۵ شاخص رفاه حیوانات است که شامل شرایط پرورش، رفتار حیوانات، شرایط کشتار و تأمین آب و غذا می‌باشد. هدف این استاندارد، ارتقای رفاه حیوانات در صنعت گوشت و بهبود شرایط پرورش، نگهداری و کشتار حیوانات است.

استانداردAnimal Welfare Approved (AWA) : یک استاندارد بین المللی برای حفظ رفاه حیوانات در صنعت گوشت است که توسط سازمان A Greener World ارائه شده است. این استاندارد شامل ۲۰ شاخص رفاه حیوانات است که شامل شرایط پرورش، رفتار حیوانات، شرایط کشتار، تأمین آب و غذا و مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد. هدف این استاندارد، بهبود شرایط پرورش، نگهداری و کشتار حیوانات و ارتقای رفاه آن‌ها است.

استانداردCertified Humane Raised and Handled (CHRH) : یک استاندارد بین المللی برای حفظ رفاه حیوانات در صنعت گوشت است که توسط سازمان Humane Farm Animal Care تأسیس شده است. این استاندارد شامل ۷۶ شاخص رفاه حیوانات است که شامل شرایط پرورش، رفتار حیوانات، شرایط کشتار، تأمین آب و غذا و مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد. هدف این استاندارد، بهبود شرایط پرورش، نگهداری و کشتار حیوانات و ارتقای رفاه آن‌هاست.

هر سه استاندارد برای حفظ رفاه حیوانات در مراحل پرورش، نگهداری و کشتار حیوانات در تولید محصولات گوشتی، شامل الزامات خاصی برای رعایت حقوق حیوانات دارد.

«هر کسی که در مورد رفاه حیوانات بی‌تفاوت است، می‌تواند درباره رفاه بشر هم بی‌تفاوت باشد». – آیزک باشویس.

گواهینامه ایزو 34700 برای چه کسب‌و‌کارهایی کاربرد دارد؟

گواهینامه ایزو 34700 برای هر کسب‌و‌کاری که در زنجیره تأمین مواد غذایی فعالیت می‌کند و در هر مرحله از پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار حیوانات شرکت دارد، کاربرد دارد. این مورد شامل کسب‌و‌کارهایی مانند:

 • تولیدکنندگان گوشت و محصولات لبنی
 • پرورش دهندگان دام و طیور
 • شرکت‌های حمل و نقل حیوانات
 • کشتارگاه‌ها و واحدهای فرآوری گوشت
 • شرکت‌های بازرگانی و تأمین کنندگان مواد غذایی

مهم حضور‌داشتن در زنجیره تامین موادغذایی است.

بر اساس آمارها، حدود ۷۰ درصد از مصرف‌کنندگان در سراسر جهان، به رعایت حقوق حیوانات در مراحل مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی اهمیت می‌دهند. با توجه به آمارها، ۹۰ درصد از کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت، گواهینامه ایزو 34700 را به عنوان استاندارد ملی انتخاب کرده‌اند.

حرف آخر

گواهینامه ایزو 34700 برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی طراحی شده است. این استاندارد شامل الزامات و راهنمایی‌های خاصی برای حفظ رفاه حیوانات در مراحل مختلف زنجیره تأمین، از جمله پرورش، نگهداری، حمل و نقل و کشتار حیوانات است. با رعایت این استاندارد، شرایط زندگی حیوانات بهبود می‌یابد و رنج آن‌ها کاهش می‌یابد.

اگر قصد تهیه این استاندارد را دارید و یا فکر می‌کنید قبل از اخذ این استاندارد نیاز دارید درباره آن مشاوره دریافت کنید، می‌توانید با کیو سی بی در تماس باشید. همچنین اگر به فکر مجوز تولید غذای حیوانات خانگی هستید، مطمئن باشید که اخذ این استاندارد شما را از دیگر رقبا متمایز خواهد کرد.

سوالات متداول:

ایزو 34700 چیست؟

ایزو 34700 استاندارد جهانی برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی است.

استفاده از ایزو 34700 چه مزایایی دارد؟

بهبود شرایط زندگی حیوانات و کاهش رنج آن‌ها، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود بهداشت و سلامت عمومی از جمله مزایای استفاده از ایزو 34700 است.

استاندارد‌های مشابه با ایزو 34700 چیست؟

Global Animal Partnership (GAP)، Animal Welfare Approved (AWA) و Certified Humane Raised and Handled (CHRH) ازجمله استانداردهای مشابه با ایزو 34700 هستند.

سئوتایتل

حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی با ایزو 34700 | کیو سی بی

متادیسکریپشن:

ایزو 34700 استانداردی جهانی است برای حفظ رفاه حیوانات در زنجیره تأمین مواد غذایی و کاهش رنج آن‌ها. کیو سی بی با بررسی همه‌جانبه ایزو 34700 دیدی تازه را برای شما ایجاد کرده است.

راه های ارتباطی
ازما مشاوره رایگان دریافت کنید!
با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میان بگذارید.
فرم دریافت مشاوره رایگان
با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

با پر کردن فرم درخواست گواهینامه ایزو از مشاوره تخصصی و رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

مشتریان ما

ثبت درخواست