رفتن به محتوا

ISO 17015 – استاندارد آزمایشگاه ها

استاندارد آزمایشگاه های اندازه گیری ISO 17025:2017

استانداردی برای تایید صلاحیت آزمایشگاه ها

این استاندارد توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تایید می شود و آزمایشکاه یه عنوان آزمایشگاه همکار شناخته می شود.

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد.

این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

1. قلمرو
2. منابع اصلی
3. واژگان فنی و تعاریف
4. الزامات مدیریتی
5. الزامات فنی
بندهای 4 و 5 محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی: آزمایشگاه متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

– سازمان آزمایشگاه
– نظام کیفی
– کنترل اسناد
– رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها
– استفاده از پیمانکاران فرعی
– خدمات خرید و تامین
– خدمات به ارباب رجوع
– شکایات
– کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق
– اقدامات اصلاحی
– اقدامات بازدارنده
– ممیزی داخلی
– بازنگری مدیریتی

الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

– کارکنان- امکانات و شرایط محیطی
– روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی
– تجهیزات
– ردیابی اندازه‌گیری‌ها
– نمونه برداری
– حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
– تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
– گزارش‌دهی نتایج

گواهینامه های مرتبط

با پر کردن فرم درخواست گواهینامه ایزو از مشاوره تخصصی و رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

مشتریان ما

ثبت درخواست