رفتن به محتوا

ISO/PAS 23678:2020 نجات در آب

ISO/PAS 23678:2020 نجات در آب

ایزو 23678: استاندارد ایمنی قایق‌های نجات

در صنعت دریایی، ایمنی همیشه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از مواردی که به طور مستقیم برای ایمنی دریایی تأثیر دارد، دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات در شرایط اضطراری دریایی هستند. این دستگاه‌ها باید به گونه‌ای طراحی و تولید شوند که در صورت بروز هرگونه حادثه دریایی، نجات دهندگان و دریانوردان را به بهترین شکل ممکن در امان نگه دارند.

برای این منظور، استاندارد ایزو 23678 به عنوان یک راهنمای فنی مهم در صنعت دریایی شناخته شده است. همچنین، چهار سند آموزشی مرتبط با این استاندارد هم منتشر شده است که به پرسنل شرکت‌های دریایی کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن از دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجاتی استفاده کنند. در ادامه، به بررسی بیشتر استاندارد ایزو 23678 و نحوه استفاده از آن در صنعت دریایی می‌پردازیم و از شرایط اخذ ایزو آن خواهیم گفت.

ایزو 23678 چیست؟

استاندارد ISO/PAS 23678 به عنوان یک استاندارد فنی‌مهندسی، به شرکت‌ها و سازندگان قایق‌های نجات کمک می‌کند تا الزامات و راهنمایی‌هایی برای طراحی، ساخت، نگهداری، آموزش و ارزیابی قایق‌ها دریافت کنند. این استاندارد در راستای بهبود کیفیت و ایمنی دستگاه‌های پرتاب و افزایش شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در این حوزه، تدوین شده است.

در استاندارد ایزو 23678، چهار سند دستورالعمل جداگانه برای ارائه آموزش به ارائه دهندگان آموزش، پرسنل خدمات، تکنسین‌های سطح 1 و تکنسین‌های سطح 2 در حوزه شایستگی تعریف شده است. این سندها شامل موارد زیر هستند:

 1. ISO/PAS 23678-1:2020 دستورالعمل برای ارائه آموزش به ارائه‌دهندگان آموزش
 2. ISO/PAS 23678-2:2020 دستورالعمل برای آموزش اولیه پرسنل خدمات
 3. ISO/PAS 23678-3:2020 دستورالعمل برای آموزش تکنسین سطح 1 در حوزه شایستگی
 4. ISO/PAS 23678-4:2020 دستورالعمل برای آموزش تکنسین سطح 2 در حوزه شایستگی

این سندها شامل الزامات و راهنمایی‌هایی برای طراحی، توسعه، ارزیابی و ارائه آموزش در مورد دستگاه‌های پرتاب هستند. با اجرای این سندها، می‌توان به افزایش کیفیت و ایمنی دستگاه‌های پرتاب و همچنین ارتقای شایستگی و توانمندی پرسنلی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کمک کرد.

هدف ایزو 23678 ارائه الزامات و راهنمایی‌هایی برای بهبود کیفیت و ایمنی قایق‌های نجات و ارتقای شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در این حوزه است.

تاریخچه استاندارد ایزو 23678

استاندارد ISO/PAS 23678 اولین‌بار در سال 2013 توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) به عنوان یک پیش‌نویس عمومی منتشر شد. این استاندارد برای تعیین الزامات ایمنی و عملکرد دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات طراحی شده بود.

در سال 2017، این پیش‌نویس به عنوان یک استاندارد عمومی منتشر شد که به شماره ISO/PAS 23678:2017 شناخته می‌شود. در سال 2020، سازمان بین‌المللی استاندارد اقدام به بروزرسانی ایزو 23678:2017 کرد و نسخه جدید آن با شماره ISO/PAS 23678:2020 منتشر شد.

نسخه جدید این استاندارد شامل بهبودهایی در زمینه تعیین الزامات ایمنی و عملکرد دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات است. این بهبودها شامل توضیحات دقیق‌تر در مورد تست و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات، راهنمایی‌های جدید برای نصب و استفاده از این دستگاه‌ها و پیشرفت‌هایی در مورد استفاده از تجهیزات پشتیبانی برای این دستگاه‌ها می‌باشد.

هدف اصلی این بروزرسانی، بهبود ایمنی و عملکرد دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات در شرایط اضطراری دریایی است. با این بروزرسانی، سازمان‌هایی که در زمینه تولید، توزیع و استفاده از این دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند، می‌توانند از الزامات و راهنمایی‌های جدید استاندارد برای بهبود کیفیت و ایمنی دستگاه‌های خود استفاده کنند.

سند استاندارد ایزو 23678 شامل چه بخش‌ها و موضوعاتی است؟

استاندارد ایزو 23678 شامل چهار بخش اصلی است که شامل الزامات و راهنمایی‌هایی برای طراحی، توسعه، ارزیابی و ارائه آموزش در مورد دستگاه‌های پرتاب می‌باشند. این چهار بخش به شرح زیر هستند:

 1. بخش اول: ارائه الزامات و راهنمایی‌هایی برای ارائه آموزش به ارائه دهندگان آموزش. این بخش شامل مواردی مانند الزامات آموزشی، راهنمایی‌هایی برای طراحی و تهیه مدارک آموزشی، راهنمایی‌هایی برای ارزیابی آموزش و ارائه پیشنهادات برای بهبود آموزش است.
 2. بخش دوم: ارائه الزامات و راهنمایی‌هایی برای آموزش اولیه پرسنل خدمات. این بخش شامل مواردی مانند مهارت‌های پایه مورد نیاز برای انجام کارهای قایق، راهنمایی‌هایی برای انتخاب و استفاده از ابزارها و تجهیزات، راهنمایی‌هایی برای ارزیابی پایانه‌های پرتاب و ارائه پیشنهادات برای بهبود آموزش است.
 3. بخش سوم: ارائه الزامات و راهنمایی‌هایی برای آموزش تکنسین‌های سطح 1 در حوزه دستگاه‌های پرتاب. تکنسین‌های سطح 1 معمولاً مسئول تعمیر و نگهداری قایق‌های نجات هستند. این بخش شامل مواردی مانند آموزش الزامی برای تکنسین‌های سطح 1، راهنمایی‌هایی برای انجام تعمیرات و نگهداری، راهنمایی‌هایی برای انتخاب و استفاده از ابزارها و تجهیزات، راهنمایی‌هایی برای ارزیابی قایق‌های نجات و ارائه پیشنهادات برای بهبود آموزش است
 4. بخش چهارم: ارائه الزامات و راهنمایی‌هایی برای آموزش تکنسین‌های سطح 2 در حوزه دستگاه‌های پرتاب. تکنسین‌های سطح 2 معمولاً مسئول بررسی و تعمیرات پیچیده‌تر قایق‌های نجات هستند. این بخش شامل مواردی مانند آموزش الزامی برای تکنسین‌های سطح 2، راهنمایی‌هایی برای انجام تعمیرات پیچیده، راهنمایی‌هایی برای انتخاب و استفاده از ابزارها و تجهیزات پیشرفته‌تر، راهنمایی‌هایی برای ارزیابی دستگاه‌های پرتاب و ارائه پیشنهادات برای بهبود آموزش است.

با اجرای ایزو 23678، شرکت‌ها و سازندگان قایق‌های نجات می‌توانند بهبود کیفیت و ایمنی دستگاه‌های خود را تضمین کنند.

استاندارد ایزو 23678 چه الزاماتی دارد؟

استاندارد ایزو 23678 شامل الزامات و راهنمایی‌هایی برای طراحی، توسعه، ارزیابی و ارائه آموزش در مورد قایق‌های نجات است. الزامات این استاندارد بر اساس هر یک از چهار بخش آن شامل موارد زیر می‌شود:

 1. بخش اول: الزامات ارائه دهندگان آموزش
  1. تعیین محتوای آموزشی
  1. تهیه مدارک آموزشی
  1. ارزیابی آموزش
 2. بخش دوم: الزامات آموزش اولیه پرسنل خدمات
  1. مهارت‌های پایه مورد نیاز برای انجام کارهای پرتاب
  1. تجهیزات و ابزارهای استفاده شده در دستگاه‌های پرتاب
 3. بخش سوم: الزامات آموزش تکنسین‌های سطح 1
  1. تعمیر و نگهداری دستگاه‌های پرتاب
  1. ارزیابی پایانه‌های پرتاب
 4. بخش چهارم: الزامات آموزش تکنسین‌های سطح 2
  1. تعمیرات پیچیده دستگاه‌های پرتاب
  1. استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر
  1. ارزیابی دستگاه‌های پرتاب

همچنین، این استاندارد شامل راهنمایی‌هایی برای بهبود کیفیت و ایمنی قایق‌های نجات از جمله:

 • طراحی قایق‌های نجات با رعایت موارد ایمنی
 • ارزیابی و تست قایق‌های نجات
 • استفاده از مواد و تجهیزات با کیفیت
 • بررسی و اصلاح نقاط ضعف در قایق‌های نجات

بهبود توانمندی پرسنل فعال در این حوزه نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این سند است.

ایزو 23678 به منظور بهبود کیفیت و ایمنی قایق‌های نجات و ارتقای شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در این حوزه، الزامات و راهنمایی‌هایی را ارائه می‌دهد.

مفاهیم اصلی استاندارد ایزو 23678 چه هستند؟

مفاهیم اصلی استاندارد ایزو 23678 عبارت‌اند از:

1. قایق‌های نجات: قایق‌های نجات یا قایق‌های امداد و نجات، قایق‌هایی هستند که به منظور نجات افراد در مواقع اضطراری و بحرانی استفاده می‌شوند. این قایق‌ها در انواع و اندازه‌های مختلفی وجود دارند و معمولاً با وسایل امنیتی مانند سیستم‌های نورپردازی، سیستم‌های اطفاء حریق، دسته‌بندی‌های شناوری و دسته‌بندی‌های سرعت ساخته می‌شوند.

2. آموزش: شامل هرگونه فعالیت آموزشی است که به منظور بهبود شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در حوزه دستگاه‌های پرتاب ارائه می‌شود، از جمله آموزش اولیه، آموزش مداوم و آموزش تخصصی.

3. الزامات: مواردی که برای انجام کارهای مورد نظر باید به آن‌ها پایبند بود، از جمله الزامات ارائه دهندگان آموزش، الزامات آموزش اولیه، الزامات آموزش تکنسین‌های سطح 1 و الزامات آموزش تکنسین‌های سطح 2.

4. راهنمایی‌ها: نکات و توصیه‌هایی که به منظور بهبود کیفیت و ایمنی قایق‌های نجات و ارتقای شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در این حوزه ارائه می‌شود، از جمله راهنمایی‌های طراحی قایق‌های نجات، راهنمایی‌های ارزیابی و تست قایق‌های نجات و راهنمایی‌های بهبود توانمندی پرسنل فعال در این حوزه.

آنچه که باید درباره شرایط گواهینامه ایزو 23678 بدانید

استاندارد ایزو 23678 یک استاندارد Publicly Available Specification (PAS) است که به معنی یک مشخصه فنی موقت برای یک محصول یا خدمات خاص است. به عبارت دیگر، ایزو 23678 یک استاندارد موقت است و گواهینامه‌ای برای آن وجود ندارد.

بااین‌حال، از این استاندارد می‌توان به عنوان یک راهنمایی برای بهبود کیفیت و ایمنی قایق‌های نجات و ارتقای شایستگی و توانمندی پرسنل فعال در این حوزه استفاده کرد. برای این منظور، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه طراحی، تولید و استفاده از قایق‌های امداد و نجات فعالیت می‌کنند، می‌توانند از مفاهیم و الزامات این استاندارد استفاده کنند و از آن برای بهبود کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات خود استفاده کنند.

شیوه اجرای استاندارد ایزو 23678 چیست؟

استاندارد ایزو 23678 به عنوان یک مشخصه فنی موقت برای دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات ارائه شده است.

برای اجرای ایزو 23678، می‌توان مراحل زیر را انجام داد:

 1. بررسی الزامات استاندارد: در ابتدا، باید الزامات و مفاهیم ایزو 23678 را به دقت بررسی کنید و با آنها آشنا شوید.
 2. ارزیابی فعلی: بخش بعدی شامل ارزیابی فعلی شرکت شما و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود است.
 3. طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت: برای اجرای ایزو 23678، باید یک سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده‌سازی کرد که با الزامات استاندارد سازگار باشد.
 4. آموزش و آگاهی بخشی: برای اجرای ایزو 23678، باید پرسنل شرکت شما آموزش‌های مورد نیاز را دریافت کنند و با مفاهیم و الزامات استاندارد آشنا شوند.
 5. اعتبارسنجی و ارزیابی: در نهایت، باید سیستم مدیریت کیفیت شما اعتبارسنجی و ارزیابی شود تا به اطمینان از اینکه الزامات ایزو 23678 رعایت شده‌اند، برسید.

علاوه بر این، برای اجرای ایزو 23678، می‌توانید از روش‌های مختلفی از جمله آزمون‌های تجربی، بررسی مستندات و مصاحبه با پرسنل استفاده کنید.

مزایای استاندارد ایزو 23678 چیست؟

با اجرای ایزو 23678 برای دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات، می‌توان به مزایای زیر دست یافت:

 1. افزایش ایمنی: استفاده از الزامات و راهنمایی‌های استاندارد ایزو 23678 می‌تواند بهبود ایمنی دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات را به همراه داشته باشد.
 2. بهبود کیفیت: اجرای استاندارد ISO/PAS 23678 می‌تواند بهبود کیفیت دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات را داشته باشد و باعث افزایش رضایت مشتریان و کاهش تعداد مشکلات مرتبط با این دستگاه‌ها شود.
 3. افزایش قابلیت اطمینان: با اجرای ایزو 23678، قابلیت اطمینان دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات افزایش می‌یابد و خطرات مرتبط با عدم عملکرد و یا اشکال در این دستگاه‌ها کاهش می‌یابد.
 4. بهبود توانمندی پرسنل: استفاده از الزامات و راهنمایی‌های استاندارد ISO/PAS 23678 می‌تواند بهبود توانمندی پرسنل فعال در زمینه استفاده، نگهداری و تعمیر دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات را داشته باشد.
 5. رعایت مقررات: با اجرای ایزو 23678، می‌توانید مقررات مربوط به دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات را رعایت کرده و از پیامدهای ناشی از عدم رعایت این مقررات جلوگیری کنید.

به طور کلی، اجرای ایزو 23678 باعث بهبود ایمنی، کیفیت و کارایی قایق‌های امداد و نجات می‌شود و ارتقای سطح اعتماد و رضایت مشتریان را به همراه دارد.

استانداردهای مشابه با استاندارد ایزو 23678 چه هستند؟

 استانداردهای مشابه با استاندارد ایزو 23678 عبارتند از:

 1. استاندارد EN ISO 12402: این استاندارد اروپایی برای دستگاه‌های نجات دریایی ارائه شده است و شامل الزاماتی برای طراحی، تولید و تست دستگاه‌های نجات دریایی می‌شود.
 2. استاندارد SOLAS: این استاندارد بین‌المللی برای ایمنی دریانوردی در قالب مقررات و نظامنامه‌هایی که توسط سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تعیین شده است، ارائه شده است.  SOLASشامل الزاماتی برای تجهیزات نجات دریایی، ایمنی کشتی و سایر موضوعات مرتبط با ایمنی دریانوردی است.
 3. استاندارد EN ISO 15085: این استاندارد اروپایی برای دستگاه‌های اطفای حریق در کشتی‌ها ارائه شده است و شامل الزاماتی برای طراحی، تولید و تست دستگاه‌های اطفای حریق در کشتی‌ها می‌شود.
 4. استاندارد EN ISO 10993: این استاندارد برای تعیین معیارهای سلامتی در محصولات پزشکی ارائه شده و شامل روش‌های آزمون برای تعیین اثرات سمیت و ایمنی محصولات پزشکی بر روی انسان است.
 5. استاندارد OHSAS 18001/ISO 45001: این استاندارد برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سازمان‌ها ارائه شده است و شامل الزاماتی برای شناسایی و کنترل خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سازمان‌ها می‌شود.

با توجه به موضوعات مختلفی که هر یک از این استانداردها به آنها پرداخته‌اند، انتخاب استاندارد مناسب باید با توجه به نیازهای خاص هر سازمان و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، انجام شود.

استاندارد ایزو 23678 برای چه کسب‌وکارهایی کاربرد دارد؟

ایزو 23678 برای کسب‌وکارهایی که در زمینه تولید و استفاده از دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این شامل کسب‌وکارهایی می‌شود که در زمینه‌هایی مانند دریانوردی، تفریحات دریایی، نجات و امداد دریایی، پلیس دریایی و سایر صنایع مرتبط با دریا فعالیت می‌کنند. استاندارد ISO/PAS 23678 به صورتی که در ادامه آورده شده است، می‌تواند برای این کسب‌وکارها مفید باشد:

 1. تولید‌کنندگان دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات: استفاده از الزامات و راهنمایی‌های استاندارد ایزو 23678 می‌تواند به بهبود کیفیت، ایمنی و کارایی دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات کمک کند و باعث ارتقای سطح اعتماد و رضایت مشتریان شما شود.
 2. سازمان‌های دریایی: استفاده از دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات که به استاندارد ایزو 23678 مطابقت داشته باشند، می‌تواند به افزایش ایمنی و بهبود عملکرد در شرایط اضطراری دریایی کمک کند.
 3. سازمان‌های پلیس دریایی و نیروی دریایی: استفاده از دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات مطابق با استاندارد ISO/PAS 23678 می‌تواند به بهبود ظرفیت نیروی دریایی و پلیس دریایی برای ارائه خدمات نجات و امداد در شرایط اضطراری کمک کند.
 4. صادرکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات: استفاده از استاندارد ISO/PAS 23678 می‌تواند به بهبود تبادل اطلاعات و اطمینان از کیفیت دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات در فرآیند صادرات و واردات کمک کند.

درنهایت استفاده از این ایزو باعث ارتقای رضایت مشتریان و افزایش اعتماد عمومی به کسب‌وکارهای مرتبط با دریا می‌شود.

چه نوع دستگاه‌هایی با استفاده از استاندارد ایزو 23678 طراحی می‌شوند؟

استاندارد ایزو 23678 به طور خاص برای دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجات طراحی شده است. این دستگاه‌ها عمدتاً در شرایط اضطراری دریایی استفاده می‌شوند و برای نجات و ایمنی افراد در دریا و اقیانوس‌ها طراحی شده‌اند.

این دستگاه‌ها می‌توانند شامل پرتاب‌های نجات، قایق‌های امداد و نجات، تجهیزات ایمنی شخصی، تجهیزات نجات و… باشند. استفاده از این دستگاه‌ها در شرایط اضطراری دریایی، می‌تواند به نجات جان افراد و بهبود عملکرد نیروهای نجات در این شرایط کمک کند.

ایزو 23678 به طور خاص برای بهبود ایمنی و عملکرد این دستگاه‌ها در شرایط اضطراری دریایی طراحی شده است و می‌تواند به سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه تولید، توزیع و استفاده از این دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند، کمک کند تا بهترین عملکرد و ایمنی را برای این دستگاه‌ها برای نجات جان افراد در شرایط اضطراری دریایی ارائه دهند.

حرف آخر

استاندارد ایزو 23678 همراه با چهار سند آموزشی مرتبط، به عنوان یک راهنمای فنی مهم در صنعت دریایی شناخته شده است. این استاندارد با توجه به اهمیت ایمنی دریایی، به شرکت‌ها و سازمان‌های دریایی کمک می‌کند تا دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجاتی را به صورتی طراحی و تولید کنند که از نظر ایمنی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

همچنین، سندهای آموزشی مرتبط با این استاندارد، به پرسنل شرکت‌های دریایی کمک می‌کنند تا به طور بهینه از دستگاه‌های پرتاب و قایق‌های امداد و نجاتی استفاده کنند و در صورت بروز حوادث دریایی، به بهترین شکل ممکن نجات دهندگان را نجات دهند. به طور کلی، استفاده از ایزو 23678 می‌تواند به بهبود ایمنی دریایی و کاهش خطرات دریایی کمک کند.

سؤالات متداول

ایزو 23678 چیست؟

ایزو 23678، یک راهنمای فنی مهم در صنعت دریایی است که به سازمان‌های دریایی کمک می‌کند تا قایق‌های امداد و نجاتی را به صورتی طراحی کنند که از ایمنی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

چرا آموزش پرسنل در استفاده از قایق‌های امداد و نجات در شرایط اضطراری دریایی مهم است؟

در صورت بروز حادثه دریایی، این پرسنل مسئول نجات‌دهندگان و دریانوردان هستند و باید به بهترین شکل ممکن از قایق‌های امداد و نجاتی استفاده کنند تا زندگی آن‌ها را نجات دهند.

استفاده از ایزو 23678 چه تاثیری در صنعت دریایی برای ایمنی دارد؟

سندهای آموزشی مرتبط با این استاندارد، به پرسنل شرکت‌های دریایی کمک می‌کنند تا به بهترین شکل ممکن از قایق‌های امداد استفاده کنند و در صورت بروز حادثه، به بهترین شکل افراد را نجات دهند.

سئوتایتل

ایزو 23678: راهنمای فنی برای طراحی و تولید قایق‌های نجات | کیو سی بی

متادیسکریپشن

ایزو 23678 یک راهنمای فنی مهم در صنعت دریایی است که به طراحی و تولید و قایق‌های امداد و نجات بهینه و کارآمد کمک می‌کند. کیو سی بی به جوانب گوناگون این ایزو و کاربردش پرداخته است.

راه های ارتباطی
ازما مشاوره رایگان دریافت کنید!
با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میان بگذارید.
فرم دریافت مشاوره رایگان
با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

با پر کردن فرم درخواست گواهینامه ایزو از مشاوره تخصصی و رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

مشتریان ما

ثبت درخواست