رفتن به محتوا

ISO19650 – ساخت و ساز بهتر ساختمان ها

ISO19650 – ساخت و ساز بهتر ساختمان ها

در دنیای امروز، پروژه‌های ساخت‌وساز بزرگ و پیچیده‌تر از همیشه هستند و این نیاز به روش‌های بهتر و هوشمندانه‌تر برای مدیریت اطلاعات را برای کارشناسان و مهندسین معماری ایجاد کرده است. در میان انواع گواهی نامه ایزو، ایزو 19650 یک استاندارد جهانی است که برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر یک پروژه ساخت‌و‌ساز طراحی شده است. این استاندارد شامل یک سری اصول و روش‌هایی برای مدیریت اطلاعات است که هدف اصلی آن، بهبود ارتباطات و هماهنگی بین متخصصان مختلف در یک پروژه ساخت‌و‌ساز است.

با استفاده از گواهینامه ایزو صنعت ساختمانی 19650، متخصصان می‌توانند اطلاعات مربوط به یک پروژه را در تمامی مراحل آن با هم به اشتراک بگذارند و از تداخل‌های احتمالی جلوگیری کنند. با وجود اعتبار جهانی، گواهینامه ایزو 19650 به مهندسان و کارشناسان ساخت‌و‌ساز در سراسر جهان کمک می‌کند تا به روش‌های بهتری برای مدیریت اطلاعات و بهبود کیفیت پروژه‌های ساخت‌و‌ساز دست پیدا کنند.

معرفی ایزو 19650

استاندارد جهانی ISO 19650 در حوزه مدیریت اطلاعات ساخت‌و‌ساز، در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) ارائه شد. این استاندارد جایگزین دو استاندارد قبلی ISO 19650-1 و ISO 19650-2 شد که در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ منتشر شده بودند. هدف اصلی این استاندارد، ارائه روش‌های بهتری برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر یک پروژه ساخت‌و‌ساز است.

در نهایت باید گفت که گواهینامه ایزو 19650 برای استفاده در تمامی مراحل یک پروژه ساخت‌و‌ساز، از جمله طراحی، ساخت و بهره‌برداری، مناسب است. این استاندارد شامل مفاهیم و تعاریف کلیدی، اصول مدیریت اطلاعات، نحوه تعیین مسئولیت‌ها و توصیف کارهای مختلف و نیز شیوه‌های ارتباطی میان متخصصان مختلف پروژه ساخت‌و‌ساز است.

ایزو 19650 به عنوان یک استاندارد جهانی در حوزه مدیریت اطلاعات ساخت‌و‌ساز، به کارشناسان و مهندسان معماری در سراسر جهان کمک می‌کند تا به روش‌های بهتری برای مدیریت اطلاعات و بهبود کیفیت پروژه‌های ساخت‌و‌ساز دست پیدا کنند.

استاندارد جهانی ISO 19650 در حوزه مدیریت اطلاعات ساخت و ساز، در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) ارائه شد. این استاندارد جایگزین دو استاندارد قبلی ISO 19650-1 و ISO 19650-2 شد که در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ منتشر شده بودند. هدف اصلی این استاندارد، ارائه روش‌های بهتری برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر یک پروژه ساخت و ساز است.

سند ایزو 19650 دارای چه بخش‌هایی است؟

گواهینامه ایزو 19650 بخش‌های مختلفی دارد که هر کدام به موضوعات مختلفی مرتبط با مدیریت اطلاعات در صنعت ساخت‌و‌ساز می‌پردازند. این بخش‌ها عبارتند از:

 • BS EN ISO 19650-1: مفاهیم و اصول مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی.
 • BS EN ISO 19650-2: فاز تحویل دارایی‌ها.
 • BS EN ISO 19650-3: فاز عملیاتی دارایی‌ها.
 • BS EN ISO 19650-4: تبادل اطلاعات.
 • BS EN ISO 19650-5: رویکرد امنیتی در مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی.

همچنین، سند راهنمایی PD 19650-0 نیز برای کمک به اجرای ایزو 19650 در بریتانیا منتشر شده است. در ادامه بخش‌های گوناگون این سند را دقیق‌تر و باجزئیات توضیح داده‌ایم.

باید بدانیم که استاندارد جهانی ISO 19650، یک استاندارد بین المللی برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر یک دارایی ساخته شده با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) است. این استاندارد، تمامی اصول و الزامات سطح بالا را که در چارچوب BIM انگلستان وجود دارد، شامل می‌شود و با استانداردهای فعلی 1192 انگلستان به طور نزدیکی هماهنگ شده است. این استانداردها موارد زیر هستند:

 • BS EN ISO 19650-1: سازماندهی و دیجیتالی‌کردن اطلاعات در مورد ساختمان‌ها و کارهای مهندسی عمران، شامل مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی – مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی: مفاهیم و اصول؛ در این استاندارد، مفاهیم و اصول مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی بررسی می‌شود.
 • BS EN ISO 19650-2: سازماندهی و دیجیتالی کردن اطلاعات در مورد ساختمان‌ها و کارهای مهندسی عمران، شامل مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی – مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی: فاز تحویل دارایی‌ها؛ این استاندارد در مورد فاز تحویل دارایی‌ها به مشتریان و مدیران فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی را شرح می‌دهد.
 • BS EN ISO 19650-3:2020: سازماندهی و دیجیتالی‌کردن اطلاعات در مورد ساختمان‌ها و کارهای مهندسی عمران، شامل مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) – مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی: فاز عملیاتی دارایی‌ها؛ در این استاندارد، مفاهیم و اصول مدیریت اطلاعات در فاز عملیاتی دارایی‌ها با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی بررسی می‌شود.
 • BS EN ISO 19650-4:2022: سازماندهی و دیجیتالی‌کردن اطلاعات در مورد ساختمان‌ها و کارهای مهندسی عمران، شامل مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) – مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی: تبادل اطلاعات؛ این استاندارد در مورد تبادل اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی صحبت می‌کند.
 • BS EN ISO 19650-5:2020: سازماندهی و دیجیتالی‌کردن اطلاعات در مورد ساختمان‌ها و کارهای مهندسی عمران، شامل مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) – مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی: رویکرد امنیتی در مدیریت اطلاعات؛ در این استاندارد، رویکرد امنیتی در مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی بررسی شده است.

این استانداردها بر پایه استانداردهای بریتانیا برای مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانی، به نام BS 1192: 2007 + A2: 2016 و PAS 1192-2: 2013 تأسیس شده‌اند. همچنین، سند زیر همراه با استانداردها منتشر شده است: PD 19650-0.

الزامات ایزو 19650 چیست؟

گواهینامه ایزو 19650 شامل الزاماتی است که برای اجرای موفقیت‌آمیز فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) لازم است. الزامات این استاندارد شامل موارد زیر می‌شوند:

 • تعیین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی در هر مرحله از دوره عمر دارایی‌های ساخته‌شده.
 • تضمین امنیت اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از ایزو 19650
 • تعیین روش‌های مشترک برای تولید، ذخیره و بازیابی اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM
 • تضمین کیفیت و صحت اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM
 • تعیین معیارها و فرآیندهایی برای ارزیابی عملکرد و بهره‌وری در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از  BIM
 • استفاده از استانداردهای مشترک و معتبر جهانی برای تعریف و تبادل اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از  BIM
 • تبادل اطلاعات بین اعضای تیم فنی و مشتریان در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از  BIM
 • تعیین فرآیندها و اصول مدیریت اطلاعات در ساختمان‌ها با استفاده از BIM
 • تعریف مسئولیت‌ها و نقش‌های اعضای تیم در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM
 • استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) به عنوان روشی برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر دارایی‌های ساخته‌شده.

رعایت این الزامات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM، بهبود کیفیت، بهره‌وری و افزایش توانایی در ارائه خدمات به مشتریان را به همراه خواهد داشت.

چگونه می‌توانیم از گواهینامه ایزو 19650 در پروژه‌های ساختمانی استفاده کنیم؟ (توضیخ 10 مرحله‌ای)

برای استفاده از استاندارد ISO 19650 در پروژه‌های ساختمانی، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. شناخت استاندارد: با مطالعه و شناخت مفاهیم، مبانی و الزامات استاندارد ایزو 19650، باید به دقت درک کنید که چگونه می‌توانید از این استاندارد در پروژه‌های ساختمانی استفاده کنید.
 2. تشکیل تیم مدیریت اطلاعات: باید یک تیم مدیریت اطلاعات با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها و با توجه به نیازمندی‌های پروژه تشکیل داده شود.
 3. تعیین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی: باید نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی مربوط به پروژه را تعیین کنید و برای کلیه اعضای تیم مدیریت اطلاعات در دسترس قرار دهید.
 4. تعیین معیارها و فرآیندهای کیفیت: باید معیارها و فرآیندهایی برای ارزیابی کیفیت و صحت اطلاعات در پروژه تعیین شود.
 5. استفاده از استانداردهای مشترک: باید استانداردهای مشترک و معتبر جهانی برای تعریف و تبادل اطلاعات در پروژه استفاده شود.
 6. استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمانی (BIM): باید از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) به عنوان روشی برای مدیریت اطلاعات در طول دوره عمر دارایی‌های ساخته شده استفاده کنید.
 7. تضمین امنیت اطلاعات: باید امنیت اطلاعات در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM تضمین شود.
 8. توجه به فرآیندها و اصول مدیریت اطلاعات: باید فرآیندها و اصول مدیریت اطلاعات در ساختمان‌ها با استفاده از BIM رعایت شود.
 9. تعریف مسئولیت‌ها و نقش‌های اعضای تیم: باید مسئولیت‌ها و نقش‌های اعضای تیم در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM تعریف و تخصیص داده شود.
 10. تبادل اطلاعات: باید اطلاعات بین اعضای تیم فنی و مشتریان در فرآیند مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM تبادل شود.

با رعایت این مراحل و استفاده از استاندارد ایزو 19650، می‌توانید به بهبود کیفیت و بهره‌وری پروژه‌های ساختمانی خود بپردازید و مشکلاتی نظیر از بین رفتن اطلاعات، عدم تطابق اطلاعات و عدم امنیت اطلاعات را به حداقل برسانید.

علاوه بر این، استفاده از استاندارد ISO 19650 می‌تواند به شما کمک کند تا پروژه‌های ساختمانی خود را با بهره‌وری بیشتری از زمان، هزینه و منابع انجام دهید. برای اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، می‌توانید از مشاوران مجرب در زمینه مدیریت اطلاعات استفاده کنید.

آیا استفاده از گواهینامه ایزو 19650 باعث می‌شود هزینه‌های پروژه ساختمانی کاهش یابد یا خیر؟

بله، استفاده از گواهینامه ایزو 19650 می‌تواند به شما کمک کند تا هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی خود را کاهش دهید. چرا که با استفاده از این استاندارد، می‌توانید به بهره‌وری بیشتری از زمان، هزینه و منابع خود دست یابید. همچنین، با رعایت الزامات گواهینامه ایزو 19650 می‌توانید از بروز مشکلاتی نظیر عدم تطابق اطلاعات، ازبین‌رفتن اطلاعات و عدم امنیت اطلاعات جلوگیری کنید که در نهایت به صرفه‌جویی در هزینه‌ها منتهی خواهد شد. همچنین، با تشکیل یک تیم مدیریت اطلاعات با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، می‌توانید از تداخلات ناشی از نداشتن مدیریت اطلاعات مؤثر جلوگیری کنید و در نتیجه هزینه‌های پروژه را کاهش دهید.

مزایای اجرای ایزو 19650 چیست؟

استفاده از استاندارد ISO 19650 در پروژه‌های ساختمانی، مزایای زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • با رعایت الزامات استاندارد ISO 19650، می‌توانید از بهبود کیفیت اطلاعات در پروژه‌های ساختمانی خود اطمینان حاصل کنید.
 • با استفاده از مدیریت اطلاعات با استفاده از BIM و استاندارد ISO 19650، می‌توانید از بروز اشتباهات ناشی از عدم تطابق اطلاعات جلوگیری کنید.
 • با رعایت الزامات گواهینامه ایزو 19650، می‌توانید از صرفه‌جویی در هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی خود بهره ببرید.
 • با تشکیل یک تیم مدیریت اطلاعات با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها، می‌توانید از تداخلات ناشی از نداشتن مدیریت اطلاعات مؤثر جلوگیری کنید و هماهنگی را بهبود بخشید.
 • با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM)، می‌توانید بهره‌وری در طول دوره عمر دارایی‌های ساخته‌شده را افزایش دهید.
 • با رعایت الزامات استاندارد ISO 19650، می‌توانید از امنیت اطلاعات در پروژه‌های ساختمانی خود اطمینان حاصل کنید.

این موارد فقط بخشی از مزایای این استاندارد مفید و کاربردی است.

مالک‌ها از کاربرد و اجرای ایزو 19650 چه سودی خواهند برد؟

با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و گواهینامه ایزو 19650، مالکان دارایی‌های ساخته‌شده می‌توانند از موارد زیر بهره‌مند شوند:

 • بهبود کیفیت و دقت اطلاعات در مراحل ساخت‌و‌ساز
 • مدیریت بهتر و دقیق‌تر دارایی‌های خود
 • افزایش بهره‌وری در طول چرخه عمر دارایی‌ها
 • کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات
 • حصول اطمینان از امنیت اطلاعات و دارایی‌های خود

همچنین مالکان دارایی‌های ساخته‌شده می‌توانند به راحتی به اطلاعات مربوط به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کنند.

استانداردهای مشابه با ایزو 19650 چه هستند؟

بسیاری از استانداردها و فرایندهای مشابه با گواهینامه ایزو 19650 وجود دارند که در زمینه‌های مختلف مدیریت اطلاعات و مدیریت پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

استاندارد BS 1192: استاندارد BS 1192 یک استاندارد بریتانیایی در زمینه مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی است. این استاندارد در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و با استفاده از رویکرد ساختاردهی شده‌ای که به نام Common Data Environment (CDE)  شناخته می‌شود و به مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند. استاندارد  BS 1192شامل رهنمودهایی برای ایجاد و مدیریت اسناد، تصاویر و مدل‌های ساختمانی است که در طول دوره عمر پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استاندارد PAS 1192-2: این استاندارد نیز در زمینۀ مدیریت اطلاعات و مدیریت پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت ویژه برای پروژه‌های ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) طراحی شده است.

استاندارد COBie: استاندارد COBie یا Construction Operations Building information exchange، یک استاندارد برای تبادل داده‌های ساختمانی و مدیریت دارایی‌های ساخته شده است. این استاندارد به صورت یک فرمت فایل اکسل ارائه می‌شود که حاوی اطلاعات مربوط به تجهیزات، سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی و پلاک‌های کف می‌باشد. COBie به عنوان یک ابزار کمکی در مدیریت دارایی‌های ساخته شده، مجموعه‌ای از اطلاعات را در اختیار مالکان، مدیران و متخصصان مربوطه قرار می‌دهد تا بتوانند از آن برای مدیریت دارایی‌ها و بهینه‌سازی عملکرد آن‌ها استفاده کنند.

استاندارد COBie در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان National Institute of Building Sciences در ایالات متحده آمریکا توسعه داده شد و در حال حاضر به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در صنعت ساختمان شناخته می‌شود. استفاده از این استاندارد در پروژه‌های ساختمانی، بهبود کیفیت اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی مدیریت دارایی‌های ساخته‌شده را به همراه دارد.

تفاوت و شباهت ایزو 19650 و استاندارد COBie چیست؟

هر دو استاندارد ISO 19650 و COBie در زمینه مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی به کار می‌روند، اما هر کدام از آن‌ها محدودیت‌ها و قابلیت‌های خود را دارند.

استاندارد ISO 19650 بیشتر در زمینه مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی با استفاده از مدل‌های ساختمانی استفاده می‌شود و شامل راهنمایی‌هایی برای مدیریت اسناد، اطلاعات، مدل‌های ساختمانی و مدیریت تغییرات است. از سوی دیگر، COBie  به‌عنوان یک استاندارد برای تبادل داده‌های ساختمانی و مدیریت دارایی‌های ساخته‌شده استفاده می‌شود. این استاندارد حاوی اطلاعات مربوط به تجهیزات، سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی و پلاک‌های کف است و به عنوان یک ابزار کمکی در مدیریت دارایی‌های ساخته شده، مجموعه‌ای از اطلاعات را در اختیار مالکان، مدیران و متخصصان مربوطه قرار می‌دهد.

بنابراین، ISO 19650 بیشتر در زمینه مدیریت پروژه و COBie در زمینه مدیریت دارایی‌های ساخته شده به کار می‌روند. با این حال، این دو استاندارد در برخی جوانب با هم تداخل دارند و در برخی موارد می‌توانند به صورت مشترک استفاده شوند.

حرف آخر؛ ایزو 19650 را از کجا تهیه کنیم؟

شرکت کیو سی بی یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه ارائه خدمات مشاوره، آموزش و اعتبارسنجی مدیریت کیفیت و استانداردهای جهانی مانند ISO در ایران است. این شرکت با داشتن تیمی مجرب و متخصص در حوزه مدیریت کیفیت و اعتبارسنجی، به شرکت‌ها در تعیین نیازها، اجرای مدیریت کیفیت، حصول گواهینامه‌های مرتبط و بهبود فرایندهای کسب و کار کمک می‌کند. اگر به دنبال مشاوره یا اخد ایزو 19650 هستید، شرکت کیو سی بی یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌های در دسترس شماست.

سوالات متداول:    

ISO 19650 چیست؟

ایزو 19650 یک سری استانداردهای جدید در حوزه مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی است که به‌منظور تعریف رویکردهای مدیریت اطلاعات پروژه و تسهیل تعامل بین مشارکت کنندگان در پروژه‌های ساختمانی تهیه شده است.

چه کسانی باید از ISO 19650 استفاده کنند؟

استاندارد ISO 19650 برای همه مشارکت کنندگان در پروژه‌های ساختمانی، از جمله مهندسان، معماران، سازندگان و سایر افراد و سازمان‌هایی که در صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند، ضروری است.

مزایای ایزو 19650 چیست؟

با استفاده از ایزو 19650، سازمان‌ها می‌توانند بهبود کیفیت و کارایی پروژه‌های ساختمانی خود را بدست آورند. استفاده از این استاندارد، سبب می‌شود تا اطلاعات مرتبط با پروژه به صورت دقیق و سازمان‌یافته‌تری مدیریت شود.

سئوتایتل:

ایزو 19650: رویکرد جدید در مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی | کیو سی بی

متادیسکریپشن:

با اجرای ایزو، اطلاعات مرتبط با پروژه به صورت دقیق و سازمان‌یافته‌تری مدیریت شده و تعامل بین مشارکت‌کنندگان در پروژه‌های ساختمانی بهبود پیدا می‌کند. برای مشاوره و یا اخذ این ایزو به کیو سی بی مراجعه کنید.

راه های ارتباطی
ازما مشاوره رایگان دریافت کنید!
با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میان بگذارید.
فرم دریافت مشاوره رایگان
با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

با پر کردن فرم درخواست گواهینامه ایزو از مشاوره تخصصی و رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

مشتریان ما

ثبت درخواست