مخاطبان

مدیران و کارشناسان مدیریت ریسک، استراتژیک، طرح و برنامه، سیستم ها و روش ها، تضمین کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست سازمان ها
مشاوران و ممیزان سیست های مدیریتی ایزو ، دانشجویان و تمامی افراد علاقه مند

 

هدف:

آشنایی با مفاهیم – تعاریف و بند های استاندارد ISO 31000 : 2018

محتوای دوره :

مقدمه ای بر استانداردهای مدیریت ریسک و استاندارد ISO 31000
تعاریف، اصطلاحات و اصول مدیریت ریسک
مروری بر بندهای استاندارد مدیریت ریسک
چگونگی درک سازمان و محیط کسب و کار آن
تعهدات در مدیریت ریسک
تخصیص وظایف مسوولیت ها و اختیارات در مدیریت ریسک
هماهنگی و بهبود مستمر در سیستم مدیریت ریسک
ایجاد ارتباطات و مشاوره ها در مدیریت ریسک ISO 31000
چگونگی طراحی و اجرای ساختار مدیریت ریسک در سازمانها بر مبنای الگوی و با توجه به عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن ها
مروری بر فرآیند مدیریت ریسک شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل
ارزیابی ریسک و تعریف معیارهای ریسک
کاهش ریسک و تدوین برنامههای پایش و بهبود
کارگاه عملی و پاسخگویی به سوالات

محل برگزاری :
آکادمی QCB ITALIA
برون سازمانی